Witaj na stronie

KORPORACJI
KOMINIARZY POLSKICH

Międzynarodowe Targi Kominkowe 2020

Międzynarodowe Targi Kominkowe 2020

Od 4 lutego 2020 roku trwają Międzynarodowe Targi Kominkowe 2020.

Na Targach swoje stoisko otworzyła też Korporacja Kominiarzy Polskich.

Zapraszamy Kolegów kominiarzy do odwiedzenia Targów.

 

          

Spotkanie kominiarzy zarządcami budynków

Dnia 30.01.2020 roku odbyło się spotkanie z zarządcami budynków wielorodzinnych zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich oraz Korporację Kominiarzy Polskich. Inicjatywa ta dotyczyła Art. 62 Prawa Budowlanego, zostały również omówione kwestie dotyczące wykonywanych prac w odniesieniu do przeprowadzanych kontroli przewodów kominowych. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, przedstawiciele Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie opolskim, Zarządcy Budynków wielorodzinnych oraz kominiarze.

Szkolenie na uprawnienia energetyczne

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe planuje zorganizować szkolenie wraz z egzaminem na uprawnienia energetyczne z zakresu Grupy II.

Szkolenie i egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Prezesa URE, w pełni uprawniona do prowadzenia szkoleń i egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Korporacji w Opolu,

e-mail: zgkkp.opole@op.pl      tel. 77 423-13-80.

Międzynarodowe Targi Kominkowe

Jest to jedyne wydarzenie ogólnopolskie, które pali się żywym ogniem dzięki specjalnej instalacji spalinowej. To tutaj prezentowane są polskie premiery branży kominkowej, nagradzane najlepsze produkty i rozwiązania. Targi Kominkowe to także szczególne miejsce inspiracji. W poprzedniej edycji cały blok targowy odwiedziło 50 000 uczestników, w tym ponad 4500 architektów i projektantów wnętrz.

Już dziś zaplanuj swój udział w wydarzeniu i odbierz bezpłatne zaproszenie

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu

Opiekun zwiedzających

Mikołaj Kudła

tel. +48 61 869 2182

tel. +48 539 777 548

e-mail. mikolaj.kudla@grupamtp.pl

Więcej informacji pod linkiem Targów:

https://www.targikominki.pl/pl/

Prenumerata kwartalnika KOMINIARZ POLSKI

Prenumerata kwartalnika KOMINIARZ POLSKI

Korporacja Kominiarzy Polskich zachęca do prenumeraty kwartalnika „Kominiarz Polski” na rok 2020.

Zamówienie prenumeraty znajduje się poniżej.

Aby zaprenumerować kwartalnik wystarczy odesłać wypełnione zamówienie na adres Korporacji oraz wpłacić odpowiednią kwotę na podany w zamówieniu rachunek bankowy.

Istnieje również możliwość zamawiania numerów archiwalnych kwartalnika „Kominiarz Polski”.

Obecnie dysponujemy pełnymi rocznikami 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015 roku oraz pojedynczymi egzemplarzami starszych roczników. Informacja o warunkach zakupu numerów archiwalnych oraz o dostępności poszczególnych numerów – e-mail: zgkkp.opole@op.pl lub tel. 77-423-13-80.

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

 

Kwartalnik KOMINIARZ POLSKI 4/2019

„Kominiarz Polski” nr 4/2019

Spis treści:

 1. Słowo od redaktora
 2. Siódma Konferencja BEZPIECZNE CIEPŁO
 3. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa – kolejna edycja kampanii społecznej PSP
 4. Finał 18 edycji konkursu „EKOLAURY” Polskiej Izby Ekologii 2019
 5. Kamil, gratulujemy
 6. Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 roku
 7. Wspólna inicjatywa
 8. Polska w Europie
 9. „Opolska Marka” na Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego
 10. Bufor ciepła – sposób na ogrzewanie prawie idealne
 11. Wielka płyta ma się dobrze? A przewody kominowe?
 12. Kolędnicy, Żandary i Siwki
 13. Kominy Zielonej Wyspy część 1
 14. Katarzyna Czepiel-Ziobro: Wawelskie kafle

Treść numerów dostępna jedynie w prenumeracie:                                

KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH STOWARZYSZENIE ZAWODOWE
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole,
tel. 77 423-13-80
email: 
zgkkp.opole@op.pl

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Projekt zmian Prawa budowlanego

Ukazał się projekt zmian ustawy Prawo budowlane, w tym zmiany obejmujące Art. 62:

51) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:
„Art. 62a. 1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3. W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa 62 ust. 5.”;

Poniżej – pełny projekt zmian w ustawie (PDF):

Projekt ustawy RM _25 11 19 r.

Korporacja została Ambasadorem czystego powietrza

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyła się Konferencja, podsumowująca akcję „Czas na czyste powietrze”.

Elementem podsumowania było wręczenie Korporacji Kominiarzy Polskich i Prezesom wszystkich Oddziałów Korporacji tytułów AMBASADOR CZYSTEGO POWIETRZA. Ambasadorom wręczono w sposób uroczysty Certyfikaty Ambasadora czystego powietrza.

Opłatek w Oddziale w Opolu

Opłatek w Oddziale w Opolu

Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego.

 

Jak co roku Oddział w Opolu zorganizował dla swoich członków, ich rodzin oraz zaproszonych gości spotkanie opłatkowe.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Opolu, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Opola oraz członkowie Oddziału wraz z rodzinami.

W spotkaniu wzięli udział kominiarze, którzy już przeszli na emeryturę, kominiarze o długim stażu w zawodzie, młodzi adepci kominiarstwa i być może przyszły kominiarz, który na razie jeszcze nie wie, co będzie robił w przyszłości.

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Poniżej publikujemy kilka fotografii z imprezy.

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Zdjęcia – Stanisław Frydel

Materiały promocyjne Korporacji

Korporacja Kominiarzy Polskich posiada materiały promocyjne,

które mogą być udostępnione Oddziałom Korporacji:

1 Książeczki „dwustronne” – „Z kominiarzem bezpieczniej”

i „Z kominiarzem weselej”:

   

Aktualnie – 845 sztuk

 

2. Ulotka dwustronna formatu A4, składana na A5:

Aktualnie – 25 sztuk

 

3. Plakat „Czyszczone kominy to mniejszy SMOG” – format A3

Aktualnie – 110 sztuk.

4. Różnokolorowe długopisy z napisami promocyjnymi:

Aktualnie 280 sztuk.

5. Plakat „Chroń swój dom przed pożarem” – format A3

Możliwość postawienia pieczątki lub przyklejenia naklejki z adresem w okienku w prawym górnym rogu plakatu.

Aktualnie 350 sztuk.

 

Za zamówione materiały promocyjne Oddział zostanie obciążony notą, pokrywającą koszty zamówionych materiałów promocyjnych.

Zakończyła się Konferencja BEZPIECZNE CIEPŁO 2019

Zakończyła się VII Konferencja BEZPIECZNE CIEPŁO 2019

Fotorelacje z poszczególnych dni można obejrzeć pod linkiem

ze strony Facebooka Kominiarza z Polski:

https://www.facebook.com/pg/KominiarzPolski/posts/?ref=page_internal

 

 

 
   
   
   
     
   
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
   
 
   
 
   
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
   
 
   
 

 

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu generatora mikrorachunków podatkowych.

 • Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).
 • Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
 • Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP

Generator mikrorachunków podatkowych dostępny jest na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/

Wszystkie podatki przed 31 grudnia 2019 mają być wpłacane jak dotychczas.

Po 1 stycznia wszystkie podatki (CIT, PIT i VAT) muszą być wpłacane na 

indywidualny mikrorachunek podatkowy.

BEZPIECZNE CIEPŁO-2019 – 14 i 15 listopada 2019 r.

Tegoroczna VII edycja Konferencji BEZPIECZNE CIEPŁO-2019 odbedzie się w dniach 14 i 15 listopada 2019 roku.

Miejsce: jak co roku – Zajazd U DZIADKA w Opolu, ul. Strzelecka 55.

Nowe założenia Konferencji:

Tegoroczna Konferencja Bezpieczne Ciepło wychodzi na przeciw branży kominiarskiej. Co to znaczy?

1) Ilość wykładów około kominiarskich ograniczamy do minimum i skupiamy się na tematyce zawodowej – po to aby każdy pozyskał przydatne dla siebie informacje, a nie brał udział w politycznej walce ze smogiem,

2) Zmniejszamy koszt udziału w konferencji do 480 zł (netto)
(z noclegiem i wyżywieniem), tak aby konferencja była dostępna dla każdego kominiarza, a nie jedynie przedstawicieli środowisk branżowych,

3) Niezależnie od przynależności, każdy kominiarz jest tak samo mile widziany i ma możliwość wygłoszenia prezentacji. Nie czekaj i Ty możesz pomóc rozwijać się branży. Podziel się tym jak rozwiązałeś ciekawy problem lub usprawniłeś pracę w firmie.

4) I dzień konferencji kończymy wieczorem kominiarskim z kolacją i cichą muzyką, tak aby każdy miał czas na rozmowę ze przyjaciółmi po fachu.

Więcej informacji:

BEZPIECZNE CIEPŁO 2019

 

EKOLAURY 2019 ROZDANE

W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 18. edycję Konkursu „Ekolaury”, połączoną z Jubileuszem 20-lecia Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 29 października br.

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby było i  jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów – w szczególności gospodarczych – w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 poprzedziło  rozstrzygnięcie – 8.edycji Konkursu TOPTEN Kotły Grzewcze na paliwa stałe’2019, ale 4-ciej edycji uwzględniającej wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Rozporządzenia, będzie w Polsce obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

W trakcie Gali wręczone zostały także Medale Rady Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju oraz – Jubileuszowo – Medale okolicznościowe 20-lecia PIE Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii, a także Wyróżnienia okolicznościowe Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii.

 

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W 2019 roku odbyła się 18. edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili: Minister Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019 przyznała 24 Ekolaury oraz 16 Wyróżnień.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Polska Norma PN-B-10425.2019 już jest

Koledzy Kominiarze.

Polska Norma PN-B-10425.2019 – Kominy – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania. – została opublikowana i jest już ogólnie dostępna w sprzedaży.

Prace nad normą rozpoczęły się 31 sierpnia 2016 roku. Harmonogram przewidywał, że zakończenie prac nad normą nastąpi do 20 grudnia 2019 roku. Udało się jednak przyspieszyć prace i ostatni etap został zamknięty 27 września 2019 roku.

Koordynatorem prac na normą był Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Budzynowski.

Poniżej – harmonogram prac na normą:

Kod etapu Nazwa Zaplanowany Zakończony  
00.00.0000 Opiniowanie zgłoszenia propozycji nowego tematu 2016-08-31 2016-08-31  
00.00.0010 Sporządzenie zestawienia uwag do propozycji nowego tematu 2016-09-07 2016-09-07  
00.00.0020 Rozpatrzenie uwag do propozycji nowego tematu 2016-09-12 2016-09-12  
00.20.0000 Głosowanie propozycji nowego tematu 2016-09-30 2016-09-30  
00.20.0010 Weryfikacja Karty Nowego Tematu 2016-10-07 2016-10-06  
00.20.0010 Weryfikacja Karty Nowego Tematu 2018-01-12 2017-12-11  
00.60.0000 Decyzja Sektora w sprawie nowego tematu 2018-01-17 2017-12-12  
10.20.0000 Przekazanie KNT do WKO celem przeprowadzenia zgłoszenia notyfikacyjnego 2018-01-22 2017-12-12  
10.20.0070 Nadawanie ICS 2018-01-26 2017-12-12  
10.40.0000 Rozliczenie notyfikacji 2018-02-23 2017-12-27  
10.40.0010 Przyjęcie Karty Nowego Tematu 2018-03-01 2017-12-27  
10.60.0000 Zgłoszenie notyfikacyjne TN w CEN/CLC (standstill) 2018-06-11 2018-03-28  
10.80.0000 Utworzenie Grupy Projektowej 2018-06-11 2018-05-30  
10.80.0010 Przypisanie Grupy Projektowej do TN 2018-06-13 2018-06-01  
20.00.0000 Wybór wykonawcy. Zaplanowanie/przydzielenie środków i sprawdzenie deklaracji finansowania TN 2018-06-18 2018-06-05  
20.00.0010 Przygotowanie umowy 2018-06-19 2018-06-06  
20.00.0020 Zawarcie umowy 2018-07-06 2018-07-04  
20.20.0000 Dostarczenie wstępnego projektu roboczego przez wykonawcę 2018-11-30 2018-11-30  
20.20.0010 Odbiór wstępnego projektu roboczego 2018-12-18 2018-12-18  
20.40.0000 Kontrola opracowania normalizacyjnego projektu roboczego 2019-01-03 2019-01-03  
20.60.0000 Kontrola opracowania redakcyjnego 2019-02-07 2019-01-14  
30.20.0000 Opiniowanie projektu roboczego w KT/PK/KZ (i ewentualnie poza KT/PK/KZ) 2019-02-25 2019-02-26  
30.20.0020 Sporządzenie zestawienia uwag do projektu roboczego PN lub EN 2019-02-28 2019-02-28  
30.20.0030 Rozpatrzenie uwag do projektu roboczego PN lub EN 2019-03-08 2019-03-08  
30.40.0000 Dostarczenie przez wykonawcę projektu do ankiety/zatwierdzenia 2019-04-08 2019-04-08  
30.40.0005 Odbiór projektu do ankiety/zatwierdzenia 2019-04-15 2019-04-15  
30.60.0000 Głosowanie nad projektem do ankiety/zatwierdzenia 2019-05-06 2019-05-06  
40.20.0000 Przygotowanie ankiety powszechnej i adresowanej 2019-05-10 2019-05-10  
40.20.0010 Uruchomienie ankiety powszechnej i adresowanej 2019-05-17 2019-05-10  
40.40.0000 Dostarczenie przez wykonawcę projektu do zatwierdzenia 2019-06-28 2019-06-28  
40.40.0005 Odbiór projektu do zatwierdzenia 2019-07-08 2019-07-08  
50.00.0000 Kontrola dokumentacji 2019-07-17 2019-07-17  
50.00.0015 Nadawanie ICS 2019-07-22 2019-07-17  
50.00.0020 Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji 2019-07-26 2019-07-26  
50.00.0030 Zatwierdzenie dokumentacji 2019-08-05 2019-08-05  
50.00.0030 Zatwierdzenie dokumentacji 2019-09-06 2019-09-06  
50.10.0000 Kontrola zgodności projektu z przepisami 2019-08-25 2019-08-19  
50.10.0000 Kontrola zgodności projektu z przepisami 2019-09-26 2019-09-10  
50.20.0000 Przekazanie projektu do zatwierdzenia 2019-10-01 2019-09-12  
50.40.0000 Skierowanie do zatwierdzenia 2019-10-11 2019-09-12  
50.60.0000 Zatwierdzenie PN/Zmiany do PN/Poprawki do PN lub PDN 2019-10-16 2019-09-12  
50.98.0000 Rejestracja PN/PDN 2019-10-21 2019-09-16  
60.40.0000 Publikacja 2019-11-30 2019-09-16  
60.60.0000 Archiwizacja Karty Rejestru 2019-12-05 2019-09-17  
60.60.0010 Rozliczenie umowy PZ 2019-12-10 2019-09-24  
60.60.0030 Zamknięcie teczki akt normy 2019-12-20 2019-09-27  
         
         

Congress ESCHFOE 2020 POLAND

Następny Kongres Europejskiej Federacji Kominiarzy odbędzie się w Polsce! Już teraz zapraszamy

Invitation
We would like to sincerely invite you to take part in ESCHFOE Congers, which will be held on August 26th to 30th, 2020 in Prószków near Opole, Poland.

Yours faithfully,
Waldemar Drożdżol – President
Professional Chimney Sweep Association in Poland
Korporacja Kominiarzy Polskich

FILM:        

 

Zmiany w podatku VAT

Informacje o zmianach w podatku od towarów i usług.

 

Z dniem 1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Zawiera ona kilka istotnych zmian, dotyczących kontrahentów oraz wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych.

Poniżej link do artykułu, dotyczącego wykazu podatników VAT, tak zwanej BIAŁEJ LISTY:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/3050878,2,Jednolity-wykaz-podatnikow-VAT-tzw-biala-lista-juz-dziala.html

 

Zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych opisane są na stronie Ministerstwa Finansów – link poniżej:

https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku VAT, opublikowana na stronach Sejmu RP:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520

Warsztaty z pomiarów emisji

Uwaga. Szkolenie:

„Praktyczne pomiary emisji spalin z urządzeń  grzewczych na paliwo stałe”

Ustalono termin warsztatów z pomiarów emisji dla kolejnej grupy. Jest to 17 września 2019. Przypominamy, że liczba miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 15 osób.

Zapisy przyjmowane są przez Prezesa Oddziału w Opolu Korporacji Kominiarzy Polskich  Ryszarda Uliczkę tel. 604-554-418

W związku z tym, że jest to świetna okazja do wzajemnego poznania się kominiarzy z różnych środowisk, zachęcamy do udziału w szkoleniu także osoby, które nie należą do Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Kominiarzy Polskich.
Koszt szkolenia  350,00 zł.

**Nie zapewniamy materiałów szkoleniowych.

Prawo budowlane – tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 2019 roku pod pozycją 1186 ukazał się tekst jednolity ustawy Prawo budowlane.

Poniżej link do treści tekstu jednolitego Prawa budowlanego:

LINK

 

XXIII Święto Kominiarzy w Poznaniu

W dniach od 13 do 15 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbyło się XXIII Ogólnopolskie Święto Kominiarzy. Tradycyjnie, jak co roku Święto rozpoczęła uroczysta Masz św.

Po Mszy kominiarze ustawili się do grupowego zdjęcia:

Następnie orszak kominiarzy oraz gości pomaszerował w kierunku Starego Rynku.

Podczas XXIII Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy wręczono wyróżnienia dla najlepszych kominiarzy w branży.

 1. Tytuł KOMINIARZ ROKU otrzymał Mistrz kominiarski Bogdan Okupski z Oddziału w Łodzi – w imieniu którego wyróżnienie odebrała Marta Skorupińska, Prezes Oddziału w Łodzi.
 2. Tytuł HONOROWY KOMINIARZ ROKU otrzymał Mistrz kominiarski Krystian Motyka z Oddziału w Opolu.

Wyróżnieni, oprócz statuetki św. Floriana oraz pamiątkowego dyplomu otrzymali także bony wartości 500 PLN na zakup produktów firmy Snaplok. Bony ufundowane zostały przez Cech Kominiarzy Polskich, dystrybutora produktów firmy SnapLok w Polsce.

Bieżące informacje ze Święta można śledzić na profilu Kominiarz z Polski

Informacje o XXIII Święcie Kominiarzy można znaleźć również:

Głos Wielkopolski

TVP Poznań

 

 

Zdjęcia pochodzą z profilu Kominiarz z Polski

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

LINK

XXIII Święto Kominiarzy

XXIII Ogólnopolskie Święto Kominiarzy w Poznaniu.

W dniach 13, 14 i 15 czerwca 2019 roku w Poznaniu odbędzie się XXIII Ogólnopolskie Święto Kominiarzy.

PROGRAM ŚWIĘTA:

13.06.2019 – czwartek:

do godz. 10.00 – przyjazd i zameldowanie w hotelu,

10.00 – zbiórka przed hotelem,

10.15 – wyjazd do Poznańskiej Fary – Bazyliki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,

11.00 – uroczysta Msza św.

12.00 – przemarsz na Stary Rynek,

14.00 – powrót do hotelu,

14.30 – 15.00 – obiad,

16.00 – oficjalne rozpoczęcie Święta,

20.00 – uroczysta kolacja.

 

14.06.2019 – piątek:

8.00 – 10.00 – śniadanie,

10.30 – wyjazd – wycieczka po Poznaniu,

14.30 – powrót do hotelu,

15.00 obiad, czas wolny,

20.00 – kolacja – grill.

 

15.06.2019 – sobota:

8.00 – 10.00 – śniadanie,

do godz. 12.00 – wykwaterowanie z hotelu,

10.30 – dla chętnych – wyjazd na wycieczkę do Rogalina,

14.00 – obiad – oficjalne zakończenie Święta.

Święto odbędzie się w hotelu Hotel NOVOTEL POZNAŃ MALTA, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań. Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu, zarówno przed jak i po terminie Święta. Rezerwację należy uzgodnić bezpośrednio z hotelem na hasło KOMINIARZE; kontakt z działem rezerwacji, e-mail: H052-RE@accor.com, tel. +48 61 654-31-14.

Zapisy uczestników prowadzi organizator – JACEK CHRZANOWSKI, tel. +48 503-092-500, e-mail: kominjch@o2.pl

Nr rachunku do wpłat:

SANTANDER BANK

43 1090 2138 0000 0001 1643 4328

 

 

Wizyta Pani Minister

Dnia 1 marca 2019 roku Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska spotkała się z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Opolu. W spotkaniu oprócz Zarządu uczestniczyli także Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak oraz Kurator Oświaty Pan Michał Siek. Dyskutowano na temat roli rzemiosła w kształceniu zawodowym/branżowym.

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

Korporacja na Targach BUDMA

W bieżącym roku Korporacja Kominiarzy Polskich ponownie miała swoje stoisko na Targach BUDMA.

W dniach od 12 do 15 lutego 2019 roku na stoisku  dyżurowali kominiarze z różnych Oddziałów.

Głównym organizatorem stoiska była Marta Skorupińska – członek Zarządu Głównego i Prezes Oddziału w Łodzi.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcie z BUDMY:

Nowe legitymacje

Nowe legitymacje członków Korporacji

Na lata 2019 – 2020 członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich otrzymali

nowe wzory legitymacji członkowskich.

Legitymacje wykonane są według poniższego wzoru:

 

legitymacje 2019

Legitymacje zawierają zdjęcie mistrz kominiarskiego – członka Korporacji,

imię i nazwisko, numer legitymacji, Oddział, w którym zrzeszony jest dany mistrz oraz hologram z logo Korporacji.

 

KOSZULKI POLO

Koszulki polo

 

Korporacja Kominiarzy Polskich posiada do sprzedania koszulki polo z haftami.

Koszulki występują w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i białym.

Ilość sztuk ograniczona.

Pozostały ostatnie dwie koszulki

 

Dostępne ilości w poszczególnych kolorach:

Kolor czarny: 2 sztuki w rozmiarze S. BRAK

Kolor czerwony: 2 sztuki w rozmiarze S.

Kolor biały: 1 sztuka w rozmiarze S. BRAK

Wymiary koszulek (mierzone na płasko bez rozciągania):

Rozmiar S:

– długość od ramienia – 67 cm,

– szerokość pod pachami – 48 cm.

 

Cena 1 szt. wynosi 60,00 zł brutto.

Koszty wysyłki – 1- 2 sztuki – 12,00 zł.

Koszulki mają dwa hafty i wprasowaną flagę Polski na prawym rękawie:

                   

Ilość sztuk – ograniczona!

Stawki karty podatkowej

Załączniki do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. (M.P. poz. 1172):

Załącznik nr 1

 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK

PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE

KARTY PODATKOWEJ na 2019 rok

 

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

 

 

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5 000

powyżej
5000 do
50 000

powyżej
50 000

84

kominiarstwo

0

166

187

211

   

1

394

442

503

   

2

534

587

630

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Zmarł Jerzy Buchta

Z żalem żegnamy naszego Kolegę, seniora kominiarstwa, Mistrza Kominiarskiego Jerzego Buchtę, działacza społecznego, nauczyciela wielu pokoleń kominiarzy. Tradycję rzemiosła kominiarskiego przekazał także swoim synom i wnukom.

Wraz ze śmiercią Jerzego Buchty kominiarstwo Opolszczyzny straciło doświadczonego i zasłużonego kominiarza.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom w imieniu braci kominiarskiej składa Zarząd Korporacji Kominiarzy Polskich.

.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w Osowcu koło Opola:

 

Składki ZUS przedsiębiorców w 2019 roku

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2019 (obok –  wzrost w stosunku do roku 2018).

  Składki na

2019 rok

Wzrost w stosunku do roku 2018
 Składka zdrowotna 342,32 zł wzrost o 22,38 zł
 Składka emerytalna 558,08 zł wzrost o 37,72 zł
 Składka rentowa 228,72 zł wzrost o 15,46 zł
 Składka chorobowa 70,05 zł   wzrost o 4,74 zł
 Składka wypadkowa 47,75 zł   wzrost o 3,23 zł
 Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł   wzrost o 4,74 zł
 Łącznie składki ZUS na 2019 rok 1 316,97 wzrost o 88,27 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2019 roku wyniosą 1316,97. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2018 wyniósł 88,27 zł, tj. wzrost o 7,2%.

 

Opracował i wprowadził:

Stanisław Frydel

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Na stronie internetowej Prawo.pl ukazał się artykuł pod tytułem:

Pilotażowy program termomodernizacji

budynków jednorodzinnych z podpisem prezydenta

Pełna treść artykułu dostępna jest po linkiem:

LINK

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

OBUDŹ CZUJNOŚĆ – Szczecin

OBUDŹ CZUJNOŚĆ – Szczecin

W Szczecinie zainaugorowano po raz kolejny kampanię MSWiA – OBUDŹ CZUJNOŚĆ.

Jej celem jest zmniejszenie liczby poszkodowanych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla,

a także zmniejszenie liczby pożarów odkominowych i związanych z ogrzewaniem pomieszczeń.

W ralacji Telewizji Szczecin wystąpił Sławomir Okruch – członek Zarządu Głównego

i jednocześnie Prezes Oddziału w Szczecinie Korporacji Kominiarzy Polskich.

Link do materiału zamieszczamy TUTAJ

Korporacja Kominiarzy Polskich prowadzi rejestr wypadków związanych z zaczadzeniami

na swojej stronie internetowej LINK .

Linki, umieszczane na stronie pochodzą od kominiarzy z całej Polski.

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Program kursu

Poniżej prezentujemy program kursu,

przygotowującego do egzaminów – czeladniczego i mistrzowskiego

w zawodzie KOMINIARZ.

Program kursu przygotowującego do egzaminu
 
ZAGADNIENIA
Podstawowe definicje i pojęcia, stosowane w kominiarstwie
Dokumentacja działalności gospodarczej
Podstawowe przepisy prawa pracy
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Rachunek zawodowy
Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
Marketing
Podstawowe dokumenty, wystawiane przez kominiarza
Akty prawne, stosowane w kominiarstwie
Działanie i obsługa urządzeń pomiarowych
Zakres i technika świadczenia usług kontrolno-opiniodawczych
Obliczenia z zakresu wymiany powietrza, kubatury pomieszczeń, przepływu spalin
Urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe
Kotłownie
Funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych, wady i uchybienia
Rysunek zawodowy
Opodatkowanie działalności gospodarczej
Elementy ochrony środowiska

 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

musza spełnić wymagania, znajdujące się w rozporządzeniu MEN,

dotyczącym egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Dz.U.2017.89 z dnia 2017.01.13

Konkurs TOPTEN – najlepsze kotły

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018”

Po raz kolejny Korporacja Kominiarzy Polskich objąła patronatem

Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018”,

organizowany przez Polską Izbę Ekologii..

Szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach

można znaleźć w następujących linkach:

TUTAJ i TUTAJ

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Tlenek węgla – cichy zabójca

Konferencja w Tarnobrzegu

 

17 października 2018 roku w Tarnobrzegu odbyła się konferencja

poświęcona zapobieganiu zatruciom tlenkiem węgla.

W konferencji wziął udział Piotr Czepiel – mistrz kominiarski,

Prezes Oddziału w Tarnobrzegu Korporacji Kominiarzy Polskich.

Więcej informacji – w poniższym linku:

LINK

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Konferencja Bezpieczne Ciepło 2018 SAFE HEAT 2018

Konferencja BEZPIECZNE CIEPŁO 2018

W dniach 11 – 13 października 2018 roku w Opolu odbyła się VI konferecnja naukowo-techniczna BEZPIECZNE CIEPŁO 2018. Pierwszy dzień konferencji odbywał się w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, natomiast drugi dzień – w Zajeździe U Dziadka w Opolu. Tradycyjnie w czasie konferencji wygłoszono wiele referatów, omawiających temat bezpieczeństwa w ogrzewnictwie, czystego powietrza i nowinek technicznych. Konferencja miała charakter międzynarowody. Oprócz gości z Polski przybyli także uczestnicy z Czech, Słowacji, Rumunii i Niemiec.

Pierwszego dnia w konferencji wzięli udział między innymi:

Piotr Woźny – pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste powietrze,

Antoni Duda – poseł na Sejm RP,

Violetta Porowska – Wiceojewoda Opolski,

Zbigniew Zembaty – Dziekan WBiA Politechniki Opolskiej,

zespól organizatorów kampanii "Czas na czyste powietrze.

Pokaźną grupę uczestników stanowili strażacy Państwowej Straży Pożarnej z województwa opolskiego.

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili kominiarze.

 

O konferencji Bezpieczne Ciepło 2018 na innych portalach:

https://wu.po.opole.pl/kon%c2%adfe%c2%adren%c2%adcja-bez%c2%adpiecz%c2%adne-cie%c2%adplo-2018/?fbclid=IwAR3RIUsNMgm2ybSCaL2lOk7f6YLTn3YSWUjz3T7j8KC3UdLGx-Lmpo2bBaY

https://nto.pl/o-bezpiecznym-cieple-dyskutowali-na-politechnice-opolskiej/ar/13576472?fbclid=IwAR3IlpKqwryX9DLBk_RLphSSIpCjAGlBTP_-4QweC-RUKv1yV0hy6swMmEo

https://www.opole.uw.gov.pl/piotr-wozny-mowil-w-opolu-o-bezpiecznym-cieple?fbclid=IwAR26HGgVTCE8cIy0Qwpvlu0SIl94jNuRxFHEIsbJ2Uv4Z8meQx5nITyChWw

https://opole.tvp.pl/39432069/smog-to-palacy-problem-konferencja-naukowa-o-bezpiecznym-cieple

http://radio.opole.pl/100,253930,o-czystym-powietrzu-i-sezonie-grzewczym-rozmawia

http://doxa.fm/aktualnosci/region/powietrze-w-polsce-moze-byc-czystsze/

https://czasnaczystepowietrze.pl/aktualnosci/program-czas-na-czyste-powietrze-jednym-z-tematow-konferencji-bezpieczne-cieplo-2018/

http://psp.opole.pl/aktualnosci/konferencja-bezpieczne-cieplo-2018/

https://​cza​snac​zyst​epow​ietr​ze.​pl/​aktualnosci/​program-​czas-​na-​czyste-​powietrze-​jednym-​z-​tematow-​konferencji-​bezpieczne-​cieplo-​2018/

 

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z konferencji – autorstwa Piotra Czepiela:

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

RODO – ZGODY

    RODO – zgody   

Obowiązek uzyskania  precyzyjnie wyrażonej zgody wynika z wchodzącego w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przepisy wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym zamieszczamy do pobrania ZGODY na:

 1. Przetwarzanie danych osobowych członków Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego.
 2. Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej www.korporacjakominiarzy.pl

Prosimy o pobranie druków (poniżej), wypełnienie ich i odesłanie na adres biura Korporacji w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub e-mailem: zgkkp.opole@op.pl

Jednoczesnie informujemy, że brak nadesłanej zgody może skutkować koniecznością zawieszenia wyświetlania informacji o danym mistrzu kominiarskim na stronie internetowej Korporacji.

  Zgoda – strona (DOC)    Zgoda – strona (PDF)     ZGODA – RODO (PDF)    ZGODA – RODO (DOC)  

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

 

Piknik niepodległościowy służb mundurowych

 

 

 

 

 

Piknik niepodległościowy służ mundurowych

 

6 października 2018 roku w Opolu odbył się "Piknik niepodległościowy służ mundurowych województwa opolskiego". Piknik został zorganizowany przez Wojewodę Opolskiego na Błoniach Politechniki Opolskiej.

W pikniku brały udział służby mundurowe min. Wojak Polskiego, Policji, Straży Pożarnej a także kominiarze.

Cech Kominiarzy Polskich wraz z Korporacją Kominiarzy Polskich reprezentowali na Pikniku członkowie Cechu i Korporacji: Waldemar drożdżol, Grzegorz Walczakowski, Artur Buchta, Jarosław Kłos, Grzegorz Szlachin, Krzysztof Drożdżol, Gracjan Hubrych (z córką) oraz Wiesław Budnik.

Wszystkim kominiarzom, którzy wzięli aktywny udział w Pikniku serdecznie dziękujemy.

Więcej informacji o pikniku można znaleć w poniższych linkach:

 

Kwartalnik KOMINIARZ POLSKI

NTO

Radio OPOLE

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

 

 

 

 

 

 

Użytkowniku – zaproś kominiarza przed sezonem grzewczym

W związku z nagłym ochłodzeniem, przed przystąpieniem do eksploatacji urządzeń grzewczych, przypominamy o podstawowych czynnościach, jakie należy wykonać, aby bezpiecznie eksploatować komin:

– wykonanie przeglądu kominiarskiego,
– czyszczenie komina i urządzenia grzewczego,
– uporządkowanie kotłowni,
– powolne rozgrzewanie instalacji (szczególnie ważne przy pierwszym paleniu),
– przed sezonem grzewczym warto też wymienić baterie w czujce tlenku węgla i dymu.

 

Za – facebookiem Komiarza Polskiego.

Wprowadził – Stanisław Frydel

Kongres ESCHFOE

Kongres ESCHFOE – 2018

W dniu 22 sierpnia 2018 roku w Târgu Mureș w Rumunii rozpoczął się Kongres ESCHFOE.

Uczestniczą w nim przedstawiciele 17 krajów – członków ESCHFOE, w tym delegacja Korporacji Kominiarzy Polskich.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które pochodzą z facebooka Kominiarza Polskiego – https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

oraz z facebooka Jana Budzynowskiego https://www.facebook.com/jan.budzynowski

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Nowelizacja normy kominowej

W związku z nowelizacją normy: PN-B-10425 – Kominy – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania

Korporacja Kominiarzy Polskich zwraca się do wszystkich kominiarzy z poniższym apelem:

Koledzy Kominiarze – wszyscy.
 
Trwają prace nad opracowaniem tekstu nowelizowanej normy
PN-B-10425 – Kominy – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania.
 
Korporacja Kominiarzy Polskich powołała zespół ekspertów do przygotowania
ostatecznej wersji normy.
Norma będzie dokumentem, z którego będą korzystać wszyscy kominiarze,
bez względu na przynależność organizacyjną czy też formę działalności.
 
Zwracamy się do wszystkich kominiarzy, aby włączyli się aktywnie w opracowanie
tekstu normy Kominy – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania.
 
Prosimy o przesyłanie propozycji zapisów w normie.
Jednocześnie prosimy, aby zgłaszane propozycje były przemyślane i wynikały z praktyki i doświadczenia
i zmierzały do konkretyzacji zapisów w Normie.
 
Propozycje prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: norma.kominowa@op.pl
do 15 września 2018 roku.
 
Z kominiarskim pozdrowieniem
Przewodniczący Zespołu
inż. Jan Budzynowski

 

Wycieczka do Budapesztu

                      Wycieczka do Budapesztu

W dniach 17 – 19 sierpnia 2018 roku członkowie Oddziału w Opolu wraz z rodzinami przebywali na wycieczce w stolicy Węgier – Budapeszcie.

Uczestniczy zwiedzili wiele interesujących zabytkowych miejsc, poznali wiele faktów wiążacych historię Węgier z historią Polski.

Najbardziej atrakcyjne dla uczestników były dwa punktu programu:

1. Kolacja w czardzie (gospodzie) połączona z występami na żywo kapeli cygańskiej i tancerzy w strojach regionalnych. W czasie kolacji część potraw była przygotowana przez wytypowanych uczestników kolacji. W imieniu kominiarzy kucharzem był H. Radziej. Podawano tradycyjne węgierskie potrawy oraz węgierskie wina. Kapela cygańska prezentowała wiele przebojów światowych, w tym wiele polskich.

2. Nocny rejs statkiem po Dunaju. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiły pięknie oświetlone budowle Budapesztu.

Wyjeżdżając z Budapesztu uczestnicy zabrali ze sobą wiele niezapomnianych wrażeń. Udział w wycieczce przyczynił się do integracji środowiska kominiarskiego Opolszczyzny.

.

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

 

Aby uzyskać powiększenie, wystarczy kliknąć na zdjęcie.

                 gallery             gallery

Autorzy zdjęć – Elżbieta Frydel i Stanisław Frydel

BEZPIECZNE CIEPŁO 2018

BEZPIECZNE CIEPŁO 2018

Już po raz szósty odbędzie się Konferencja naukowo-techniczna BEZPIECZNE CIEPŁO.

Korporacja Kominiarzy Polskich jest współorganizatorem kolejnej edycji tej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach od 11 do 13 października 2018 roku w Opolu.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ

 

XXII Święto Kominiarzy

XXII Ogólnopolskie Święto Kominiarzy w Krakowie

 

W dniach 21 – 23 czerwca 2018 roku  odbyło się XXII Ogólnopolskie Święto Kominiarzy, organizowane przez Korporację Kominiarzy Polskich. Głównym organizatorem jest Mistrz Kominiarski Henryk Kawalec. Tegoroczne uroczystości odbywały się w królewskim mieście Krakowie.

Uroczystości rozpoczęła Msza św., odbywająca się w pięknej barokowej Bazylice pod wezwaniem patrona kominiarzy św. Floriana. Mszę św. uświetniły poczty sztandarowe organizacji kominiarskich z Polski i z zagranicy, niesione przez kominiarzy w galowych mundurach.

 

Poniżej prezentujemy kilka fotografii ze Święta, pochodzących z Facebooka KOMINIARZA POLSKIEGO. https://pl-pl.facebook.com/KominiarzPolski/

 

Poniżej prezentujemy kilka fotografii ze Święta Kominiarzy – z wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce. Zdjęcia pochodzą z Facebooka KOMINIARZA POLSKIEGO. https://pl-pl.facebook.com/KominiarzPolski/

 

Poniżej prezentujemy kilka fotografii ze Święta Kominiarzy – nadesłanych przez Jerzego Nenko.

Linki do artykułów o Święcie Kominiarzy:

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5 – krótki film

LINK6

LINK7

LINK8

LINK9

LINK10

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Szkolenie RODO – nie odbędzie się

      Szkolenie RODO    

Ze względu na bardzo małą liczbę osób zainteresowanych szkoleniem RODO – szkolenie nie odbędzie się.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe przygotowuje szkolenie, dotyczące RODO. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 20 osób.

Jest to szkolenie jednodniowe i odbędzie się w Opolu.

Koszt uczestnictwa – 200,00 zł od osoby (przy grupie 20 osobowej).

Termin szkolenia zostanie podany, kiedy zbierze się odpowiednio liczna grupa chętnych.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Korporacji w Opolu, tel. 77 423-13-80; e-mail: zgkkp.opole@op.pl

                                               

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Szkolenie dla kominiarzy

W dniu 26 czerwca 2018 roku we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla mistrzów kominiarskich. w zajęciach wzięło udział ponad 40 mistrzów kominiarskich.

                  

Program szkolenia :

 

10 00 – 10 45 – firma Defro

Aspekty techniczne budowy i działania kotłów 5 klasy z omówieniem zachodzącego procesu spalania.

 

10 45 – 11 00

 pytania w temacie przedstawionej prelekcji (rozmowa)

 

11 00 – 11 45 – firma Defro

Kotły kondensacyjne na paliwa stałe, kominki – nowinki technologiczne pozwalające zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery

.

11 45 – 12 00

 pytania w temacie przedstawionej prelekcji (rozmowa)

 

12 00 – 12 15

 przerwa kawowa

 

12 15 – 13 00 – firma Jawar

Błędy technologiczne w procesie budowy kominów systemowych. Przedstawienie nowoczesnej technologii wyrobu kominów systemowych.

 

13 00 – 1315

 pytania w temacie przedstawionej prelekcji (rozmowa)

 

13 15 – 14 00 – firma Jawar

Prawidłowość doboru systemu kominowego do urządzenia grzewczego w aspekcie niskiej emisji spalin i ochrony środowiska.

 

14 00 – 14 15

 pytania w temacie przedstawionej prelekcji (rozmowa)

 

14 15 – 14 45

przerwa kawowa – przekąska

 

14 45 – 15 30 – TESTO

Proces technologiczny wykonywania pomiarów z uwzględnieniem nowinek sprzętowych.  

 

15 30 – 16 00

 Wolna dyskusja – podsumowanie i wnioski

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności wystąpień prelegentów z przyczyn losowych, niezależnych od Korporacji.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 120,00 zł

Nr rachunku bankowego do wpłat na szkolenie:

35 1090 2138 0000 0001 1643 4375

BZ WBK

 • W tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko.
 • Wpisy na listę uczestników szkolenia po zaksięgowaniu środków.

 

Termin szkolenia – 26 czerwca 2018 roku godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Sztabowa 100

                   

 

Wprowadził – Stanisław Frydel

Święto Kominiarzy-2018 w Krakowie

Święto Kominiarzy-2018 w Krakowie

Poniżej zamieszczamy informacje o Święcie Kominiarzy-2018 w Krakowie:

Komitet Organizacyjny przedstawia program XXII Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w dniach 21 – 23 czerwca 2017 roku w Krakowie.

1.   Lokalizacja  Hotel  FERO  Express,  ul. Bolesława  Śmiałego  60,  30-398  Kraków e-mail:  marketing1@fero.krakow.pl.   Recepcja tel. /12/ 390 09 22.

2.   21.06.2018 (czwartek)

Do godz. 9.00  – przyjazd i meldunek w hotelu Hotel FERO Express

             10.00 – zbiórka przed hotelem

             10.15 – wyjazd do Bazyliki Św. Floriana w Krakowie

             11.30 – uroczysta Msza Święta

             12.30 – przemarsz Drogą Królewską na parking pod Wawelem

             15.00 – obiad

             16.30 – oficjalne rozpoczęcie święta

             20.00 – uroczysta kolacja z bankietem

3.   22.06.2018 (piątek)

            8.00 – 9.30  –  śniadanie

            10.00           – wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce  

            14. -15          – obiad w restauracji na terenie Wieliczki

            16.00           – powrót do hotelu – czas wolny

            20.00           – kolacja

4.   23.06.2018 (sobota)

            8.00 – 9.30  –  śniadanie

            do godz. 10.00 – wykwaterowanie z hotelu

            10.00           – wyjazd na Stare Miasto, zwiedzanie Muzeum pod płytą Rynku Głównego, czas wolny, powrót do hotelu

            14.00           – obiad i zakończenie święta.

Uwaga – do dnia 30 kwietnia mamy rezerwację MIEJSC NOCLEGOWYCH.

1.   Ze względu na Dni Krakowa, hotel życzy sobie aby do dnia 30 kwietnia określić liczbę osób które będą korzystały z usługi hotelowej – po tym terminie hotel nie gwarantuje rezerwacji pokoi.

2.   Dla chętnych istnieje możliwość dodatkowego noclegu w dniach 20 i 23. 06 2018 r. (należy uzgodnić pobyt z recepcją Hotelu Fero Express).

3.   sobotę 23 czerwca wieczorem odbędą się nad Wisłą pod Wawelem tradycyjne Wianki Świętojańskie” w ramach obchodzonych Dni Krakowa.

5.  Numer konta ZG KKP, na które uczestnicy będą dokonywać wpłat za pobyt w Krakowie   BANK  ZACHODNI  S.A.  40 1090 2138 0000 0001 0847 2816.

                                  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                Sekretarz Zarządu Głównego   Henryk Kawalec

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

PROFESSIONAL CHIMNEY SWEEP ASSOCIATION IN POLAND

PROFESSIONAL CHIMNEY SWEEP ASSOCIATION IN POLAND

KRAKÓW BRANCH

Management Board, 45-061 Opole, ul. Katowicka 55, phone: +48 77 423 13 80

Organizing Committee is pleased to invite you to the 22nd National Chimney Sweep Day on June 21st-23rd, 2018 in Kraków, Poland.

Accommodation: Hotel FERO Express (Address: ul. Bolesława Śmiałego 60, 30-398 Kraków;      e-mail: marketing1@fero.krakow.pl; Reception phone number: +48 12 390 09 22)

Agenda of the event:

 1. I.                    Thursday, June 21, 2018
 • 9:00 a.m. – Arrival and check in at Hotel FERO Express 
 • 10:00 – Gathering in front of the hotel
 • 10:15 – Departure for Saint Florian’s Church
 • 11:30 – Mass in the Saint Florian’s Church
 • 12:30 – A walk along the Royal Road to Wawel Castle
 • 15:00 – Lunch
 • 16:30 – Opening ceremony
 • 20:00 – Banquet dinner
 1. II.                 Friday, June 22, 2018
 • 8:00-9:30 – Breakfast
 • 10:00 – Departure for “Wieliczka” Salt Mine
 • 14:00-15:00 – Lunch in the Salt Mine
 • 16:00 – Arrival to the hotel, free time
 • 20:00 – Dinner
 1. III.              Saturday, June 23, 2018
 • 8:00-9:30 – Breakfast
 • 9:30-10:00 – Check out
 • 10:00 – Departure for the Old Town, Rynek Underground Museum visit, free time, return to the hotel
 • 14:00 – Lunch and closing ceremony

NOTICE:

 1. There is a possibility of stay for extra nights at FERO Express Hotel (on June 20thand 23rd) upon previous confirmation with the Hotel reception.
 2. On Saturday evening, June 23rd, a traditional Fête de la Musique – Wianki (Midsummer Night), will take place by the Wawel Castle.
 3. In order to book your participation in the event, please make a transfer to Management Board account:

BANK ZACHODNI WBK S.A.

Swift code: WBKPPLPPXXX

Iban: PL40109021380000000108472816

 

 

                               Chairman of the Organizing Committee

                                              Henryk Kawalec

Wprowadził – Stanisław Frydel

150-lecie kominiarstwa w Pradze

150-lecie kominiarstwa w Pradze

W dniach 25-26 maja 2018 roku w Pradze czescy kominiarze świętowali 150-lecie kominiarstwa w Pradze. W obchodach brała udział delegacja Korporacji Kominiarzy Polskich z Prezesem Zarządu Głównego Waldemarem Drożdżolem. Na obchodach przedstawiciele Korporacji wystąpili ze sztandarem.

Główne punkty obchodów:

 • Msza św. w katedrze św. Wita na Hradczanach,
 • przemarsz orszaku historyczną częścią Pragi – Hradczańskie Namesti,
 • przemarsz ulicami Pragi w towarzystwie historycznych wozów strażackich i orkiestry dętej,
 • oficjalne wystąpienia gości,
 • program rozrywkowy i poczęstunek na świeżym powietrzu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć autorstwa Krzysztofa Drożdżola.

Poniżej kilka zdjęć ze strony www.denik.cz

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Święto Floriana w Poznaniu

ŚWIĘTO FLORIANA W POZNANIU .
 
4 maja o godzinie 10.00 zgodnie z coroczną tradycją wielkopolscy kominiarze uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Floriana w Poznaniu przy ul.Kościelnej rozpoczęli obchody Święta Kominiarzy. We mszy udział wzięli Poznańscy Strażacy, których Kompania Honorowa dodała blasku ceremonii. Strażacy przed kościołem ustawili wozy bojowe. Wszystkich serdecznie powitał i zaprosił do wspólnej modlitwy nowy proboszcz Mateusz Drob. Po Mszy Świętej wszyscy udali się na plac strażnicy przy ul. Wolnica, gdzie po uroczystym apelu poległych złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową ,, W hołdzie Poznańskim Strażakom ''.  
Po części oficjalnej Kominiarze z rodzinami zebrali się na wspólnym biesiadowaniu przy grillu .
Nie zabrakło swojskiego jadła i popitku w atmosferze wspólnych rozmów . 
Prezes KKPSZ Oddziału w Poznaniu
 
Jacek Chrzanowski

 

 

 
Wprowadził – Stanisław Frydel

 

Damian Ziółkowski odznaczony

Damian Ziółkowski odznaczony medalem "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".

 

Damian Ziółkowski, członek Zarządu Głównego i Prezes Oddziału w Toruniu Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego otrzymał Brązową Odznakę " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej".

Honorem odznaczył Go Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. mgr inż. Janusza Halaka.

Odznaczeniie wręczyli wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau oraz nadbryg. mgr inż. Janusz Halak podczas wojewódzkich obchodów dnia Strażaka, połączonych z uroczystością poświęcenia sztandaru Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

 

Opracował – Damian Ziółkowski

Wprowadził – Stanisław Frydel

Komisja Branżowa Kominiarzy już działa

OGÓLNOPOLSKA KOMISJA BRANŻOWA KOMINIARZY

Komisja Branżowa KominiarzyKomisja Branżowa Kominiarzy

Komisja Branżowa KominiarzyKomisja Branżowa Kominiarzy

W dniu 15 maja 2018 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego uchwałą z 7 lutego 2018 r.

Komisja Branżowa Kominiarzy jest reprezentacją branży kominiarskiej. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą Zarządu ZRP. Komisja będzie działała zgodnie z uchwalonym regulaminem, w którym określono cele i zadania Komisji.

Swoje cele Komisja będzie realizować poprzez:

a) dokonywanie analiz oraz ocen problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych oraz określenie wniosków i postulatów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej kominiarzy,

b) udzielanie pomocy merytorycznej w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych w układzie krajowym i zagranicznym,

c) organizowanie pokazów, szkoleń, narad i imprez konkursowych,

d) współpracę – przy udziale Związku Rzemiosła Polskiego – z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,

e) krzewienie zasad etyki zawodowej i więzi środowiskowej,

f) inicjowanie zmiany aktów prawnych, dotyczących wykonywania działalności kominiarzy.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisja wybrała Prezydium. Przewodniczącym Komisji Branżowej Kominiarzy został Józef Waszek – Prezes Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Waldemar Drożdżol – Prezes Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego, a drugim wiceprzewodniczącym został Renard Fornalski – reprezentujący Krajową Izbę Kominiarzy.

W skład Prezydium weszli również: Jan Gański – Wiceprezes Zarządu Głównego KKPSZ, który będzie pełnił funkcję sekretarza Komisji oraz Leszek Kiński z KIK-u, który będzie skarbnikiem Komisji.

Do składu Komisji Branżowej Kominiarzy desygnowano przedstawicieli różnych środowisk rzemiosła kominiarskiego. Poprzez Cechy i Izby Rzemieślnicze w skład Komisji weszli również mistrzowie kominiarscy – członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego, między innymi: Kazimierz Raźniewski, Tadeusz Kurpiel, Grzegorz Walczakowski, Marcin Komorowski, Jarosław Kłos, Eugeniusz Nawrot, Jan Frąc, Andrzej Golonka.

Autorem zdjęć jest Grzegorz Walczakowski.

Opracował i wprowadził - Stanisław Frydel

ZUS od kwietnia 2018

Od kwietnia przedsiębiorcy zapłacą składki ZUS w nowej wysokości. Termin płatności składek ZUS za kwiecień mija 10 maja.

Przypomnijmy, że po wprowadzeniu styczniowej podwyżki, nowa wartość składek ZUS obowiązywała jedynie przez trzy miesiące. Począwszy bowiem od składek za kwiecień, przedsiębiorców obowiązują składki ZUS w zmienionej wysokości. Przyczyną tej kolejnej zmiany jest obniżka składki wypadkowej.

Składki ZUS za kwiecień, maj i czerwiec 2018 r., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.

  Składki pełne Składki preferencyjne
– składka zdrowotna 319,94 zł 319,94 zł
– składka emerytalna 520,36 zł 122,98 zł
– składka rentowa 213,26 zł 50,40 zł
– składka chorobowa 65,31 zł 15,44 zł
– składka wypadkowa 44,52 zł 10,52 zł
– składka na Fundusz Pracy 65,31 zł  

Grupy robocze w Korporacji

Informacja dla członków Korporacji Kominiarzy Polskich:
Uwaga !!
Koleżanki i Koledzy pragniemy poinformować, iż ruszył nabór chętnych do zreorganizowanych grup roboczych Korporacji !!!
W dniu dzisiejszym ZG KKP powołał następujące jednostki organizacyjne:

1. GRUPA ROZWOJOWA
Działalność rozwojowa są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o zawodzie i technologii wykonywania prac, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.
Prowadzenie badań przemysłowych potrzebnych w branży kominiarskiej.
Prowadzane efekty, będą wykorzystywane w opracowaniu i ustaleniach nt. opracowań nowych przepisów. Wyniki będą prezentowane na konferencjach. Posiadane efekty mogą stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowania.

2. GRUPA TECHNICZNO – SZKOLENIOWA
Projektowanie celów szkoleniowych
(opracowywanie programów szkoleniowych w oparciu o
potrzeby członków itp.)
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków KKP SZ .
Wdrażanie innowacji z zakresu technologii wykonywania
prac wykorzystywanych w zawodzie).
Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w
zakresie pracy zawodowej.
(organizacja szkoleń z zakresu wykorzystania nowinek sprzętowych).

3. GRUPA REPREZENTACYJNA
Przygotowanie materiałów reklamowych dla mistrzów kominiarskich zrzeszonych w KKP.
Pomoc przy Kwartalniku KOMINIARZ POLSKI – ulotki dotyczące szkoleń, krótkie analizy z odbytych szkoleń i seminariów itp.
Przygotowywanie materiałów promujących KKP w mediach – reportaże, artykuły, akcje dla mieszkańców poszczególnych miast itp.
Pozyskiwanie reklamodawców do kwartalnika – reorganizacja cennika reklamowego w kwartalniku.
Udzielanie się lokalnie w poszczególnych regionach w sprawach antysmogowych.
Ubieganie się o pozyskiwanie środków na promocję z zewnątrz.

OSOBY CHĘTNE DO WSPÓŁPRACY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PROSIMY O E – MAIL DO BIURA KORPORACJI.
Wkrótce spotkanie organizacyjne członków poszczególnych grup !!.

Informację przygotował:
Wojciech Zmuda
Członek ZG KKP SZ

150 lat Związku Kominiarzy w Pradze

150 lat Związku Kominiarzy w Pradze

Prezes Waldemar Drożdżol informuje o możliwości uczestnictwa Członków Korporacji Kominiarzy Polskich w obchodach uroczystości:

150 let Jednoty kominíků v Praze (150 lat Związku Kominiarzy w Pradze)

Obchody odbędą się w dniach 25-27 maja:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w biurze KKP w Opolu, mailowo na adres zgkkp.opole@op.pl lub telefonicznie pod nr 77 423-13-80 w godzinach pracy biura.

Chęć uczestnictwa należy zgłąszać do dnia 08-05-2018.

 

W ramach wyjazdu zapewnione zostaną noclegi  w internacie znajdującym się przy szkole kominairskiej (pokoje dwuosobowe).

 

Nie zapewniamy dojazdu i wyżywienia. Ewentualnie przy większej liczbie chętnych organizator może pomóc w zorganizowaniu autokaru.

 

Orientacyjny program uroczystości w mundurach ze sztandarami

 

11.00                   – Otwarcie Mszy Świętej na cześć św. Floriana

                                w katedrze św. Mikołaja. Vitus, przemówienie

                                kardynała Duka.
                                Oczekiwany koniec mszy o godz. 12.30

12.30 – 13.00       – Przemieszczenie uczestników na Plac Hradczański, 

                              przekazanie pamiątkowych wstążek i procesja

                              zamawiająca.

13.00 do 14.00     – Praga parada w towarzystwie historycznych

                              pojazdów strażackich i orkiestry dętej

 

Dalszy program uroczystości – można i bez mundurów

14.00 do 21.00     – Uroczysty program popołudniowy – Wystąpienia

                              Prezydenta Pragi i innych osób,

                              zabawne programy, przekąski, estrada

 

 

 • Istnieje możliwość wyjazdu z osobą towarzyszącą.

 

Organizator:

Waldemar Drożdżol

Prezes ZG KKP SZ

Targi INSTALACJE w Poznaniu

23 – 26 kwietnia 2018 roku

W dniach 23 – 26 kwietnia 2018 odbywa się w Poznaniu kolejna edycja Targów INSTALACJE.
Nie zabraknie w nich również przedstawicieli Korporacji Kominiarzy Polskich .
Mamy swoje stoisko w hali 5A boks 10A, prezentujące się bardzo okazale.
W tym roku organizację i obsadę stoiska przejął Oddział w Poznaniu pod przewodnictwem Prezesa Jacka Chrzanowskiego – telefon kontaktowy  503-092-500.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Kolegów na Targi do Poznania . 
 
Jacek Chrzanowski
Prezes Oddziału w Poznaniu
Poniżej – kilka zdjęć z Targów:
 

Zebranie Oddziału w Toruniu

Dnia 23.04.2018 roku w restauracji „Piast” w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe Oddział w Toruniu.

Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze, wywiązała się dyskusja na temat problemów kominiarstwa oraz kierunków naszej branży.

Spotkanie uświetniło szkolenie, które przeprowadził Pan Dariusz Pilitowski Dyrektor naszego partnera firmy Jawar. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz entuzjazmem.

Serdecznie dziękuję Firmie Jawar, Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Toruniu oraz członkom KKP SZ.

 
Z poważaniem
Damian Ziółkowski
Prezes Oddziału w Toruniu
 

Targi INSTALACJE-2018

Targi INSTALACJE

Największe spotkanie branży instalacyjnej w Polsce i Europie Środkowej, jedyne, które kompleksowo prezentuje ofertę wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, a także techniki obiektowej i techniki gazowniczej. Każdorazowo wydarzenie gromadzi blisko 30.000 profesjonalistów z 46 krajów świata. Oferuje przegląd nowości i premier rynkowych oraz trendów w rozwoju branży. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim – w lata parzyste. Natomiast w lata nieparzyste, na terenie całej Polski, realizowany jest projekt INSTALACJE ON TOUR, podczas którego przeprowadzane są eliminacje terenowe do najważniejszego wydarzenia dla instalatorów – Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI). Ich finał organizowany jest w czasie targów INSTALACJE. Podczas najbliższej edycji targów INSTALACJE (23-26 kwietnia 2018) na zwiedzających czekać będzie bogaty program wydarzeń towarzyszących:

 • Klub Instalatora Grupy SBS oraz MTP zostanie zaprezentowany w nowej odsłonie.
  Na gości czekają niezwykłe atrakcje. Każdy, kto regularnie przyjeżdża na Targi wie, że bez odwiedzin Klubu Instalatora – nie ma dobrej zabawy. Także w tym roku, razem z firmami: ARMATURA KRAKÓW, IMMERGAS, KAN, WILO, stworzymy kilka stref aktywności, w których nasi goście poczują się wyjątkowo – zapewniają organizatorzy.
 • Podczas targów odbędzie się szereg spotkań i konferencji dotyczących aktualnych trendów oraz wyzwań stojących przed branżą. ZHI, SPIUG, i MTP zaprosi na IV Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji. PORT PC natomiast, przedstawi nowe wytyczne branżowe skierowane do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących, będą one zaprezentowane podczas konferencji „Standardy jutra w technice grzewczej”. Jeden z naszych partnerów, Globeenergia zaprosi uczestników targów na warsztaty fotowoltaiczne MOC HYBRYDY. Krajowe Forum Chłodnictwa zaprosi na konferencję: „Branża chłodnicza w obliczu obecnych uregulowań prawnych”, natomiast „Obowiązujące wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania programem BIM” przedstawi Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Nowość! Łazienka PRO – zupełnie nowy cykl spotkań dla profesjonalistów z branży łazienkowej oraz  wystawa produktów pokazujących rozwój tego sektora rynku.
 • VI Mistrzostwa Polski Instalatorów czyli ogromna dawka emocji podczas rywalizacji najlepszych polskich fachowców w dziedzinie instalacji. Nagrodą główną będzie samochód dostawczy – Citroen Berlingo. Partnerem wspierającym jest również Lechma, Snicers workwear oraz Topex Group. Partnerzy strategiczni to Afriso, Broetje, TECE, Grundfos, Vogel&Noot .

23-24 kwietnia – eliminacje, 25 kwietnia WIELKI FINAŁ, 26 kwietnia Finał dla Szkół.

Partnerem strategicznym Targów Instalacje jest Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji  i Wentylacji (ZHI).

Aby ułatwić dojazd na Targi, MTP wraz z ZHI organizują wspólnie największą w Polsce Akcję autokarową, skierowaną  do instalatorów – klientów wybranych hurtowni z całej Polski.

Konrad Fleśman, Dyrektor Projektów INSTALACJE

Targi INSTALACJE zmieniają się co roku. Już w czasie INSTALACJI ON TOUR wprowadziliśmy nową formułę eliminacji do Mistrzostw Polski Instalatorów – manualne stojaki instalacyjne zastąpiliśmy wirtualną grą. Konkursowe zadanie polegało na zainstalowaniu przy pomocy dżojstika szeregu produktów w wirtualnym domu wyposażonym w instalacje grzewcze i sanitarne. To nasza odpowiedź na rosnącą popularność wirtualnej rzeczywistości. Natomiast  jedną z nowości w targowym programie wydarzeń 2018 będzie ARENA INSTALATORA – specjalnie zaaranżowany pawilon 4, a w nim Klub Instalatora oraz strefy: dystrybucji, rozrywki i VI Mistrzostw Polski Instalatorów. Nowa formuła ma w jednym miejscu i czasie skupić przedstawicieli całej branży. Do udziału w targach zapraszamy przede wszystkim instalatorów, projektantów instalacji, architektów, inwestorów i reprezentantów handlu. Każda z tych grup znajdzie na targach ofertę dla siebie.

Zakres tematyczny: Technika Grzewcza (wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie energii; węzły cieplne; sieci ciepłownicze, pompy ciepła, kotły, grzejniki, ogrzewacze powietrza, kolektory słoneczne, materiały izolacyjne); Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo (wentylatory, klimatyzatory, instalacje i systemy chłodnicze, kanały wentylacyjne, systemy centralnego odkurzania, systemy regulacji temperatury); Technika Obiektowa (systemy dla inteligentnych budynków – BMS; kable, przewody; kanały instalacyjne, transformatory, rozdzielnie i tablice rozdzielcze); Technika Sanitarna (systemy przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach; systemy spłukujące; systemy odpływowe; armatura sanitarna, ceramika sanitarna); Technika Gazownicza (maszyny i urządzenia do poszukiwania i wydobycia gazu; specjalistyczne maszyny, urządzenia i materiały do budowy, wyposażenia i ochrony gazociągów, tłoczni i rozdzielni gazu; sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia; stacje gazowe: projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis; magazynowanie i przechowywanie gazu; urządzenia gazowe); Ekogrzanie (ekologiczne systemy opalania paliwem stałym); usługi, wykonawstwo, doradztwo       

 

 

XXII Święto Kominiarzy-2018 w Krakowie

Poniżej zamieszczamy informacje o Święcie Kominiarzy-2018 w Krakowie:

Komitet Organizacyjny przedstawia program XXII Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w dniach 21 – 23 czerwca 2017 roku w Krakowie.

Lokalizacja  Hotel  FERO  Express,  ul. Bolesława  Śmiałego  60,  30-398  Kraków e-mail:  marketing1@fero.krakow.pl.   Recepcja tel. /12/ 390 09 22.

 

21.06.2018 (czwartek)

Do godz. 9.00  – przyjazd i meldunek w hotelu Hotel FERO Express

 10.00zbiórka przed hotelem

10.15 – wyjazd do Bazyliki Św. Floriana w Krakowie

11.30 – uroczysta Msza Święta

12.30 – przemarsz Drogą Królewską na parking pod Wawelem

15.00 – obiad

16.30 – oficjalne rozpoczęcie Święta

20.00 – uroczysta kolacja z bankietem

 

22.06.2018 (piątek)

8.00 – 9.30  –  śniadanie

10.00           – wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce

14. -15         – obiad w restauracji na terenie Wieliczki

16.00           – powrót do hotelu – czas wolny

20.00           – kolacja

 

23.06.2018 (sobota)

8.00 – 9.30  –  śniadanie

do godz. 10.00 – wykwaterowanie z hotelu

10.00           – wyjazd na Stare Miasto, zwiedzanie Muzeum pod płytą Rynku Głównego, czas wolny, powrót do hotelu

14.00           – obiad i zakończenie Święta.

 

Uwaga – do dnia 30 kwietnia mamy rezerwację MIEJSC NOCLEGOWYCH.

1.   Ze względu na Dni Krakowa, hotel życzy sobie aby do dnia 30 kwietnia określić liczbę osób które będą korzystały z usługi hotelowej – po tym terminie hotel nie gwarantuje rezerwacji pokoi.

2.   Dla chętnych istnieje możliwość dodatkowego noclegu w dniach 20 i 23. 06 2018 r. (należy uzgodnić pobyt z recepcją Hotelu Fero Express).

3.   W sobotę 23 czerwca wieczorem odbędą się nad Wisłą pod Wawelem tradycyjne Wianki Świętojańskie” w ramach obchodzonych Dni Krakowa.

4.  Numer konta ZG KKP, na które uczestnicy będą dokonywać wpłat za pobyt w Krakowie   BANK  ZACHODNI  S.A.  40 1090 2138 0000 0001 0847 2816.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                Skarbnik Zarządu Głównego   Henryk Kawalec

 

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Wywiad z Janem Budzynowskim

Poniżej prezentujemy wywiad Wiceprezesa Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego Jana Budzynowskiego, opublikowany w czasopismie WARUNKI TECHNICZNE.PL, które jest wydawnictwem Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Wywiad z Janem Budzynowskim znajduje się na stronach 6, 7 i 8 WARUNKÓW TECHNICZNYCH.PL w numerze 1[22] 2018. Czasopismo znajduje się poniżej w pliku PDF.

FORUM WENTYLACJA 2018

Stoisko Korporacji Kominiarzy Polskich na Forum Wentylacja 2018

W dniach 27 i 28 lutego 2018 roku odbyły się targi Forum Wentylacja 2018.

Tradycyjnie Korporacja Kominiarzy Polskich aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Stoisko Korporacji prezentowało się okazale. Każdy odwiedzający mógł spotkać się z mistrzem kominiarskim i zasięgnąć fachowej informacji na temat usług kominiarskich.

Stoisko KKP było również okazją do wypromowania kwartalnika „Kominiarz Polski”, jedynego branżowego czasopisma dla kominiarzy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas sesji referatów – trzy spośród nich wygłosili członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich, mistrzowie kominiarscy: dr inż. Krzysztof Drożdżol, mgr inż. Diter Walentowski i mgr inż. Tomasz Opłat.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie stoiska i materiałów promocyjnych.

Kolegom kominiarzom dziękujemy za liczny udział w tegorocznych targach Forum Wentylacja. 

Poniżej, w galerii, prezentujemy kilkanaście fotografi z Forum Wentylacja 2018

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Piotra Czepiela.

Na Targach

Oddział we Wrocławiu na Targach
W dniach 27 i 28 lutego 2018 roku odbyły się targi Forum Wentylacja 2018.
Stoisko Korporacji Kominiarzy Polskich na Forum Wentylacja 2018

Tradycyjnie Korporacja Kominiarzy Polskich aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Stoisko Korporacji prezentowało się okazale. Każdy odwiedzający mógł spotkać się z mistrzem kominiarskim i zasięgnąć fachowej informacji na temat usług kominiarskich.

Stoisko KKP było również okazją do wypromowania kwartalnika „Kominiarz Polski”, jedynego branżowego czasopisma dla kominiarzy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas sesji referatów – trzy spośród nich wygłosili członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich, mistrzowie kominiarscy: dr inż. Krzysztof Drożdżol, mgr inż. Diter Walentowski i mgr inż. Tomasz Opłat.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie stoiska i materiałów promocyjnych.
Kolegom kominiarzom dziękujemy za liczny udział w tegorocznych targach Forum Wentylacja.
Poniżej, w galerii, prezentujemy kilkanaście fotografi z Forum Wentylacja 2018
Wszystkie zdjęcia są autorstwa Piotra Czepiela.

Stawki karty podatkowej w 2018 roku

Poniżej prezentujemy stawki karty podatkowej dla usług kominiarskich w 2018 roku

Zakres działalności Oznaczenie W miejscowości
  stawek o liczbie mieszkańców
    (wysokość stawek w złotych)
    do 5000 powyżej powyżej
    5000 do 50 000
    50 000  
  0 164 184 208
84. Kominiarstwo 1 388 435 495
  2 526 578 620

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

XVII Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich

XVII Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich

5 czerwca 2017 roku odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego.

W Zjeździe brali udział kominiarze – Delegaci z Oddziałów terenowych z całej Polski. 

Zjazd dokonał wyboru nowych władz Korporacji. 

Przez kolejne 4 lata Zarząd Główny będzie pracował w 9 osobowym składzie. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 1. Waldemar Drożdżol   –  Prezes
 2. Jan Budzynowski  – Wiceprezes
 3. Jan Gański – Wiceprezes
 4. Henryk Kawalec – Skarbnik
 5. Sławomir Okruch – Sekretarz
 6. Marta Skorupińska
 7. Damian Ziółkowski
 8. Piotr Czepiel
 9. Wojciech Zmuda

Skład Zarządu Głównego został znacznie „odmłodzony”. Oprócz mistrzów kominiarskich z wieloletnim doświadczeniem, z dużymi kompetencjami i cieszących się ogromnym autorytetem będą w Zarządzie pracować ambitni, pełni zapału do pracy młodzi mistrzowie. Udział we władzach Korporacji ludzi młodych to wielka szansa dla Korporacji na dalsze lata działalności.

Od lewej: Damian Ziółkowski, Jan Budzynowski, Piotr Czepiel, Waldemar Drożdżol, Jan Gański, Marta Skorupińska, Henryk Kawalec, Wojciech Zmuda, Sławomir Okruch.

Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną w nowym składzie:

 1. Tadeusz Kurpiel,
 2. Kazimierz Raźniewski,
 3. Jerzy Szymczyszyn,
 4. Marcin Komorowski,
 5. Tomasz Widera.

Główna Komisja Rewizyjna będzie czuwać nad finansami Korporacji, jak również będzie nadzorować prawidłowość działań Zarządu Głównego i Oddziałów terenowych. 

Nowo wybrany Główny Sąd Koleżeński będzie pracował w następującym składzie:

 1. Tadeusz Kominek,
 2. Adam Barut,
 3. Jan Pawlak,
 4. Jacek Chrzanowski,
 5. Krzysztof Herbik,
 6. Piotr Kłodowski
 7. Krzysztof Nowak
 8. Tomasz Opłat
 9. Ryszard Uliczka 

Miejmy nadzieję, że w nowej kadencji Główny Sąd Koleżeński nie będzie miał potrzeby interweniować w sprawach spornych.

Nowe władze Korporacji Kominiarzy Polskich  liczą na pomoc i zaangażowanie wszystkich członków Korporacji, bo tylko wspólny i solidarny wysiłek przyniesie oczekiwane rezultaty.

Życzymy nowo wybranym władzom Korporacji samych udanych inicjatyw i powodzenia w realizacji celów strategicznych.

 

Święto Kominiarzy – 2017 w Toruniu

Fotorelacja ze Święta Kominiarzy w Toruniu

Poniżej prezentujemy fotorelację z XXI Święta Kominiarzy w Toruniu.

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Piotra Czepiela.

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”Święto w Toruniu 2″]

 

Album – Święto Kominiarzy

Album ze Święta Kominiarzy w Toruniu.

Korporacja Kominiarzy Polskich wydała album ze zdjęciami z XXI Święta Kominiarzy w Toruniu.

Poniżej prezentujemy kilka stron albumu.

Chętni do zakupu mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura Korporacji w Opolu, e-mail: zgkkp.opole@op.pl tel. 77-423-13-80

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Święto kominiarzy w Toruniu”]

Bezpieczny Dom – Ale Czad

Bezpieczny Dom – Ale Czad

Powiat Krapkowicki współnie z Fundacją Górażdże Aktywni w Regionie organizują akcję informacyjno-prewencyjną pod nazwą „BEZPIECZNY DOM – ALE CZAD”.

Głównym prelegentem na spotkaniu był Waldemar Drożdżol – Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich.

Poniżej – linki do stron z informacjami o akcji:

http://powiatkrapkowicki.pl/imprezy-w-powiecie/bezpieczny-dom-ale-czad-378/

https://opole.tvp.pl/34571619/rozdawali-czujniki-tlenku-wegla-i-edukowali-mieszkancow

http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/krapkowice/item/31681-ale-czad-do-mieszka%C5%84c%C3%B3w-powiatu-trafi%C4%85-czujniki-tlenku-w%C4%99gla

http://radio.opole.pl/100,216537,smiertelny-czad-byl-tematem-akcji-profilaktyczne

ZUS – nowe rachunki do wpłat składek

 

Nowe rachunki do wpłat składek ZUS

ZUS rozsyła już nowe numery rachunków do wpłat składek. Sytuację tę wykorzystali oszuści, którzy podszywając się pod ZUS, wysyłają listy z fałszywymi numerami kont. Jak rozpoznać prawdziwy rachunek ZUS?

Przypomnijmy, że już od Nowego Roku zmianie ulegną zasady opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od stycznia zlikwidowany zostanie bowiem system, w którym składki ZUS opłacane były trzema oddzielnymi przelewami (oddzielnie ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy). Zamiast nich wykonamy tylkojeden zbiorczy przelew.

W związku z wprowadzeniem jednego przelewu, od stycznia zmianie ulegają również numery rachunków służących do wpłat składek. Od Nowego Roku stare numery rachunków zostaną zlikwidowane, a przedsiębiorcy otrzymają nowe numery kont bankowych. Nowe konta składkowe będą indywidualne, co oznacza, że każdy przedsiębiorca otrzyma od ZUS swój własny – przypisany tylko do jego firmy – rachunek.

Prawdziwy rachunek zawiera Twój numer NIP

Autentyczność numeru konta ZUS można łatwo sprawdzić, analizując cyfry zawarte w numerze otrzymanego rachunku. Wszystkie indywidualne rachunki składkowe skonstruowane są bowiem w taki sposób, że dziesięć ostatnich cyfr rachunku stanowi jednocześnie numer NIP danego przedsiębiorcy.

Strukturę rachunku składkowego przedstawia poniższa grafika:

 

Jeżeli więc otrzymałeś przesyłkę z numerem rachunku, który nie zawiera Twojego numeru NIP, powinieneś potraktować taki list jako próbę oszustwa.

Wyszukaj swój numer w Internecie

Ostatnią i najbardziej wiarygodną metodą sprawdzenia autentyczności otrzymanego rachunku jest wyszukanie jego numeru w przygotowanym przez ZUS serwisie internetowym. Aby odszukać swój numer rachunku, wystarczy wpisać do wyszukiwarki swój numer NIP oraz jedną z dodatkowych danych (może to być REGON, PESEL, nazwisko lub nazwa płatnika). Wyszukiwarka rachunków składkowych znajduje się na tej stronie.

Zwolnienia lekarskie

 

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA)

Od 1 stycznia 2016 roku można pobierać zwolnienia lekarskie swoich pracowników, wystawione w formie elektronicznej z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Wystarczy mieć tylko profil płatnika składek na PUE ZUS.

Należy także pamiętać, że od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektonicznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ZUS.

 

Wizyta w Ministerstwie Środowiska

W dniu 4 grudnia 2017 roku Środowisko Kominiarskie na zaproszenie Ministerstwa Środowiska miało okazję uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym roli kominiarza w odniesieniu do poprawy jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy: Prezes mgr inż. Marcin Ziombski, Renard Fornalski i Mirosław Antos. Korporację Kominiarzy Polskich reprezentowali: Prezes Waldemar Drożdżol, mgr Damian Ziółkowski, dr inż. Krzysztof Drożdżol i mecenas mgr Andrzej Kurkiewicz. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i kominiarzy w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej PSP i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia zapisów dotyczących kontroli instalacji grzewczo – kominowej, w istniejących już rozporządzeniach MSWiA lub tworzonym projekcie Kodeksu Budowlanego.
Obecni na spotkaniu kominiarze zwrócili uwagę nt. regulacji prawnych dotyczących czyszczeń i kontroli w domkach jednorodzinnych i nieścisłości prowadzących do różnej interpretacji powyższych zapisów. Przedstawiono i omówiono także statystyki pożarów od kominowych. Kominiarze zasygnalizowali także, że kontroli a w szczególności odbiorom powinna podlegać cała instalacja grzewczo kominowa. W tym momencie zwrócono uwagę na nieścisłości w zapisach dotyczących kontroli (gdzie mowa jest o przewodach kominowych bez uwzględnienia podłączonych do nich urządzeń).

Tekst pochodzi z:   https://pl-pl.facebook.com/KominiarzPolski/

Wprowadził – Stanisław Frydel

Zmiany w WARUNKACH TECHNICZNYCH

Zmiana Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8 grudnia 2017 roku opublikowano Dziennik Ustaw, w którym pod pozycją 2285 znajduje się:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Link do Dziennika Ustaw TUTAJ

Wprowadził – Stanisław Frydel

Zmarł Antoni Jagsz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 stycznia 2018 roku zmarł Mistrz Kominiarski Antoni Jagsz, działacz społeczny, nauczyciel wielu pokoleń kominiarzy, wieloletni członek Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich, niekwestionowany autorytet środowiska kominiarskiego.

Wraz ze śmiercią Kolegi Antoniego Jagsza kominiarstwo polskie poniosło ogromną stratę.

Wyrazy głębokiego wspołczucia Rodzinie i Przyjaciołom w imieniu braci kominiarskiej składa

Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich

Pogrzeb śp. Antoniego Jagsza odbędzie się 19 stycznia 2018 roku w Bieruniu Starym.

 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 9.30 pożegnaniem Zmarłego w Kaplicy przycmentarnej przy kościele pw. św. Walentego w Bieruniu Starym.

Następnie o godz. 10.00 rozpocznie się msza św. żałobna w kościele pw. św. Barłomieja Apostoła w Bieruniu Starym (400 metrów od kaplicy).

Poniżej link do mapy, pokazującej obie lokalizacje:

https://www.google.pl/maps/search/Bieru%C5%84+stary+ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+%C5%9Bw.+walentego/@50.0906129,19.0910064,17z?hl=pl

Składki ZUS w 2018 roku

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2018 (w nawiasach wzrost w stosunku do roku 2017).

Składki na2018 rok Wzrost w stosunku do roku 2017
 Składka zdrowotna 319,94 zł wzrost o 22,66 zł
 Składka emerytalna 520,36 zł wzrost o 21,08 zł
 Składka rentowa 213,26 zł  wzrost o  8,64 zł
 Składka chorobowa 65,31 zł  wzrost o 2,64 zł
 Składka wypadkowa 47,98 zł  wzrost o 1,94 zł
 Składka na Fundusz Pracy 65,31 zł  wzrost o 2,64 zł
 Łącznie składki ZUS na 2018 rok 1 232,16 zł
wzrost o 59,60 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2018 roku wyniosą 1232,16 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2017 wyniósł 59,60 zł, tj. wzrost o 5,1%.

Wywiad z Wiceministrem Piotrem Woźnym

Wywiad w Radiu Opole

Poniżej prezentujemy link do wywiadu, jakiego udzielił Piotr Woźny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Radiu Opole. Wiceminister Piotr Woźny jest nazywany „Ministrem od smogu”. ponieważ został wyznaczony przez Premiera Morawieckiego do zajmowania się sprawami, związanymi ze smogiem.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1_MrPZwhm6M&app=desktop

Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Podpisano porozumienie

Podpisano DEKLRACJĘ

Ważnym wydarzeniem tegorocznych Targów BUDMA była Uroczysta  Gala Rozdania Nagród PŁOMIEŃ ROKU 2017.

 Na Galę zaproszono kominiarzy z kilku organizacji kominiarskich. Punktem kulminacyjnym Gali było podpisanie przez organizacje zdunów i kominiarzy „Deklaracji o wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”. W imieniu Korporacji Kominiarzy Polskich Deklarację podpisał  Prezes Zarządu Głównego Waldemar Drożdżol.  Sygnatariuszem  Deklaracji był również Cech Kominiarzy Polskich, w imieniu którego Deklarację podpisał członek Zarządu Cechu Grzegorz Szlachin.

Swój podpis pod Deklaracją złożył  również reprezentant Krajowej Izby Kominiarzy.

Zdjęcia pochodzą z Facebooka „Kominiarza Polskiego”Opracował i wprowadził – Stanisław Frydel

Targi

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Targów, w których uczestniczyli kominiarze z Oddziału we Wrocławiu oraz ze spółdzielni Kominiarzy „FLORIAN” z Wrocławia.

W dniach 3-4 lutego 2018 roku we Wrocławiu odbędą się targi mieszkaniowe NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE.

W Targach bedą uczestniczyć przedstawiciele Oddziału we Wrocławiu Korporacji Kominiarzy Polskich. Stoisko, promujące kominiarstwo będzie prowadzone wspólnie ze Spółdzielnią Pracy Usług Kominiarskich „FLORIAN” we Wrocławiu.

Seredecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska podczas Targów.

Targi odbywają się na Stadionie Wrocław.

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.targimieszkaniowe.pl/wroclaw/informacje_ogolne,25

WAŻNE: ANKIETA

Poniżej publikujmey ANKIETĄ do pobrania i wypełnienia przez członków Korporacji Kominiarzy Polskich. Ankietę prosimy przesłać e-mailem na adres: zgkkp.opole@op.pl w terminie do 8 marca 2017 roku (czwartek). Prosimy o potraktowanie tej ankiety jako sprawę pilną dużej wagi. KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH

ankieta-dotyczaca-pozaru-sadzy_15202417155208

 

Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 - z późniejszymi zmianami)

Partnerzy

Copyright © 2018 - korporacjakominiarzy.pl - Projekt i realizacja: INTER Kielce