Polska Norma PN-B-10425.2019 już jest

Koledzy Kominiarze.

Polska Norma PN-B-10425.2019 – Kominy – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania. – została opublikowana i jest już ogólnie dostępna w sprzedaży.

Prace nad normą rozpoczęły się 31 sierpnia 2016 roku. Harmonogram przewidywał, że zakończenie prac nad normą nastąpi do 20 grudnia 2019 roku. Udało się jednak przyspieszyć prace i ostatni etap został zamknięty 27 września 2019 roku.

Koordynatorem prac na normą był Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Budzynowski.

Poniżej – harmonogram prac na normą:

Kod etapu Nazwa Zaplanowany Zakończony  
00.00.0000 Opiniowanie zgłoszenia propozycji nowego tematu 2016-08-31 2016-08-31  
00.00.0010 Sporządzenie zestawienia uwag do propozycji nowego tematu 2016-09-07 2016-09-07  
00.00.0020 Rozpatrzenie uwag do propozycji nowego tematu 2016-09-12 2016-09-12  
00.20.0000 Głosowanie propozycji nowego tematu 2016-09-30 2016-09-30  
00.20.0010 Weryfikacja Karty Nowego Tematu 2016-10-07 2016-10-06  
00.20.0010 Weryfikacja Karty Nowego Tematu 2018-01-12 2017-12-11  
00.60.0000 Decyzja Sektora w sprawie nowego tematu 2018-01-17 2017-12-12  
10.20.0000 Przekazanie KNT do WKO celem przeprowadzenia zgłoszenia notyfikacyjnego 2018-01-22 2017-12-12  
10.20.0070 Nadawanie ICS 2018-01-26 2017-12-12  
10.40.0000 Rozliczenie notyfikacji 2018-02-23 2017-12-27  
10.40.0010 Przyjęcie Karty Nowego Tematu 2018-03-01 2017-12-27  
10.60.0000 Zgłoszenie notyfikacyjne TN w CEN/CLC (standstill) 2018-06-11 2018-03-28  
10.80.0000 Utworzenie Grupy Projektowej 2018-06-11 2018-05-30  
10.80.0010 Przypisanie Grupy Projektowej do TN 2018-06-13 2018-06-01  
20.00.0000 Wybór wykonawcy. Zaplanowanie/przydzielenie środków i sprawdzenie deklaracji finansowania TN 2018-06-18 2018-06-05  
20.00.0010 Przygotowanie umowy 2018-06-19 2018-06-06  
20.00.0020 Zawarcie umowy 2018-07-06 2018-07-04  
20.20.0000 Dostarczenie wstępnego projektu roboczego przez wykonawcę 2018-11-30 2018-11-30  
20.20.0010 Odbiór wstępnego projektu roboczego 2018-12-18 2018-12-18  
20.40.0000 Kontrola opracowania normalizacyjnego projektu roboczego 2019-01-03 2019-01-03  
20.60.0000 Kontrola opracowania redakcyjnego 2019-02-07 2019-01-14  
30.20.0000 Opiniowanie projektu roboczego w KT/PK/KZ (i ewentualnie poza KT/PK/KZ) 2019-02-25 2019-02-26  
30.20.0020 Sporządzenie zestawienia uwag do projektu roboczego PN lub EN 2019-02-28 2019-02-28  
30.20.0030 Rozpatrzenie uwag do projektu roboczego PN lub EN 2019-03-08 2019-03-08  
30.40.0000 Dostarczenie przez wykonawcę projektu do ankiety/zatwierdzenia 2019-04-08 2019-04-08  
30.40.0005 Odbiór projektu do ankiety/zatwierdzenia 2019-04-15 2019-04-15  
30.60.0000 Głosowanie nad projektem do ankiety/zatwierdzenia 2019-05-06 2019-05-06  
40.20.0000 Przygotowanie ankiety powszechnej i adresowanej 2019-05-10 2019-05-10  
40.20.0010 Uruchomienie ankiety powszechnej i adresowanej 2019-05-17 2019-05-10  
40.40.0000 Dostarczenie przez wykonawcę projektu do zatwierdzenia 2019-06-28 2019-06-28  
40.40.0005 Odbiór projektu do zatwierdzenia 2019-07-08 2019-07-08  
50.00.0000 Kontrola dokumentacji 2019-07-17 2019-07-17  
50.00.0015 Nadawanie ICS 2019-07-22 2019-07-17  
50.00.0020 Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji 2019-07-26 2019-07-26  
50.00.0030 Zatwierdzenie dokumentacji 2019-08-05 2019-08-05  
50.00.0030 Zatwierdzenie dokumentacji 2019-09-06 2019-09-06  
50.10.0000 Kontrola zgodności projektu z przepisami 2019-08-25 2019-08-19  
50.10.0000 Kontrola zgodności projektu z przepisami 2019-09-26 2019-09-10  
50.20.0000 Przekazanie projektu do zatwierdzenia 2019-10-01 2019-09-12  
50.40.0000 Skierowanie do zatwierdzenia 2019-10-11 2019-09-12  
50.60.0000 Zatwierdzenie PN/Zmiany do PN/Poprawki do PN lub PDN 2019-10-16 2019-09-12  
50.98.0000 Rejestracja PN/PDN 2019-10-21 2019-09-16  
60.40.0000 Publikacja 2019-11-30 2019-09-16  
60.60.0000 Archiwizacja Karty Rejestru 2019-12-05 2019-09-17  
60.60.0010 Rozliczenie umowy PZ 2019-12-10 2019-09-24  
60.60.0030 Zamknięcie teczki akt normy 2019-12-20 2019-09-27