Arkadiusz Szubiński

Arkadiusz Szubiński

ul. G. Morcinka6/85, 85-317 Bydgoszcz
tel.: 662 088 786,
e-mail : arkadiusz.kominiarz@gmail.com

Nr legitymacji: 0433