Wideokonferencja ESCHFOE

Na facebooku https://www.facebook.com/KominiarzPolski/

ukazał się post, autorstwa Krzysztofa Drożdżola,

który przedstawiamy poniżej:

 

W dniu dzisiejszym (26.08.2021) odbyła się wideokonferencja Europejskiej Federacji Kominiarzy (ESCHFOE).
Spotkanie otworzył Prezes ESCHFOE Oswald Wilhelm i Michael Verderber, a dalej prowadzone było przez Torstena Andt – kierownika biura ESCHFOE.
W pierwszej części spotkania zaprezentowano raporty z działalności organizacji ESCHFOE.
Kolejno analizowano konieczność zmian zakresu prac wynikających z coraz mniejszej ilości tradycyjnych działań kominiarskich. Problemy omówili: Prezydent Oswald Wilhelm, Wiceprezydent Michael Verderbe. Rozwój branży kominiarskiej w/g analizy powinien zmierzać w kierunku doradztwa w zakresie poprawy sprawności energetycznej budynków i renowacji budynków; w tym kierunku wykonywanych przez kominiarzy. Ponadto kominiarze powinni przekwalifikowywać się w kierunku wentylacji mechanicznej i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Takie działania zdaniem analityków mogą uchronić branżę przed kryzysem wynikającym z zaniku typowych prac.
Podczas spotkania przedstawiono kandydatów na nowych członków:
– Stopeshollinadores (Hiszpania)
– HGK (Chorwacka Izba Gospodarcza)
– CSIA (Instytut Bezpieczeństwa Kominów Ameryki)
Następnie Dr Stehmeier przedstawił zakres prac związanych z normalizacją i modyfikacją norm europejskich, a VT Michael Erlhof omówił zasady bhp i zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą wystąpić podczas prac kominiarskich. Szczególną uwagę poświęcono pracom na wysokości.
Kolejnym ważnym i najbardziej interesującym punktem spotkania były krótkie relacje z krajów uczestników zebrania, tu przedstawiano jak realizowane są prace podczas Pandemii Covid 19 i jakie wprowadzono zmiany zawodowe w trakcie pandemii.
W przedostatnim punkcie spotkania ustalano miejsca Kongresów ESCHFOE 2022 w Polsce i 2024 w Czechach, a na dni Techniczne w 2023 ponownie wytypowano Austrię. Powyższe jest kontynuacją ustaleń sprzed pandemii, zmianie uległy jedynie daty.
W trakcie spotkania Polskę reprezentował Prezes Waldemar Drożdżol; ja z kolei wspierałem spotkanie językowo.
Pozdrawiam Krzysztof Drożdżol