Konkurs TOPTEN – WYNIKI

Poniżej zamieszczamy wyniki Konkursu „TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021”. Wyniki są przedstawione w postaci pliku PDF. Aby obejrzeć szczegóły, należy kliknąć w plik TOPTEN-2021 poniżej.

TOPTEN-2021  

Aktualizacja:

Polska Izba Ekologii informuje, że termin zgłoszeń do Konkursu „TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021” został przedłużony do 5 listopada 2021 r.

Polska Izba Ekologii informuje, że termin zgłoszeń do Konkursu „TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021” został przedłużony do 31 października 2021 r.  

Szanowni Państwo,

Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konkursu „TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021”. Konkurs „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” prowadzony był od 2016 roku do 2019 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii, w ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Realizowany w tym okresie Konkurs obejmował kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. W kolejnej edycji konkursu, rozpoczynającej się w tym roku, UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, tym samym Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.

Honorowego patronatu nad Konkursem TOPTEN 2021 udzielili: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Polskie Centrum Akredytacji, Polskie Forum Klimatyczne oraz Prezydent Miasta Katowice. Patronat medialny nad Konkursem sprawują:  Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Magazyn Świat Kominków, Magazyn Biomasa, Rynek Instalacyjny, portal WysokieNapięcie.pl, Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Korporacja Kominiarzy Polskich oraz kwartalnik Ekologia.

Celem kontynuowanego Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Konkurs ma zachęcić konsumentów do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku. Wybór produktów TOPTEN-HACKS 2021 oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa.

Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych stałymi biopaliwami – produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW) oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Nabór wniosków do Konkursu TOPTEN trwa do 31 października 2021 r.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

POLSKA IZBA EKOLOGII ul. Warszawska 3 40–009 Katowice, z dopiskiem Konkurs TOPTEN-HACKS 2021.

 

Konkurs TOPTEN-HACKS 2021 obejmuje dwie główne kategorie konkursowe:

  • Kotły c.o. tzw. zgazowujące oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania, z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem – polanami drewna, brykietem drzewnym;
  • Kotły c.o. z automatycznym zasilaniem paliwem pelletem drzewnym lub zrębkami drzewnymi oraz piece pelletowe.

W obszarze kotłów c.o. o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW powstaną dwie listy:

  1. z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem (zgazowujące);
  2. z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

W obszarze miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW powstaną dwie listy rankingowe:

  1. ogrzewaczy pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym;
  2. piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej:

www.pie.pl/eko-dzialania/top-ten www.topten.info.pl

 

Kontakt w sprawie konkursu TOPTEN:

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji, tel. 789 370 303, 501 052 979, e-mail: topten@pie.pl, pie@pie.pl

 

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Konkursie „TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021”.

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Pasieka

Prezes Zarządu PIE