Apel do zarządców i właścicieli budynków

Pismo do zarządcówOpole, dnia 30.08.2022 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Kominiarze, wykonując swoją codzienną pracę, mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo użytkowników kominów oraz urządzeń grzewczych.

      Dostrzegamy wiele zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w Państwa zasobach. Z uwagi na brak koniecznych remontów, przewody kominowe z roku na rok niszczeją coraz bardziej. Nieszczelne przewody kominowe są źródłem pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. W naszej pracy widzimy tragedie ludzkie związane z utratą bliskich osób czy też majątku, których można uniknąć, gdyby w porę wykonano zalecone przez służby kominiarskie prace remontowe.

      Wiele lokali mieszkalnych nie posiada podstawowej wentylacji lub jest ona niesprawna, w związku z czym jakość powietrza w budynkach sprzyja powstawaniu pleśni, grzybów oraz chorób z nimi powiązanych. W ostatnim czasie brak prawidłowej wentylacji lokali mieszkalnych, a co za tym idzie brak skutecznej wymiany powietrza w budynku prowadzi również do ryzyka rozprzestrzenia się COVID-19.

      Zdajemy sobie sprawę, że kominy są tylko jednym z wielu elementów budynku wymagających nakładów finansowych i wszystkich jego składowych wymagających finansowania. Zwracamy jednak uwagę, że funkcjonowanie przewodów kominowych jest ściśle związane z bezpieczeństwem użytkowników budynków i w naszej ocenie winno być traktowane priorytetowo.

      Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, apelujemy o zwrócenie uwagi na problem niszczejących kominów w Państwa zasobach. Jednocześnie deklarujemy chęć współpracy celem przedstawienia sytuacji oraz możliwych rozwiązań.

 

 Z uszanowaniem

Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego

Mistrz kominiarski

mgr Marta Skorupińska