Jak postępować w okresie występowania koronawirusa – informacja Prezesa ZG KKP

Poniżej prezentujemy informację Prezesa Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego – jak powinny postępować służby kominiarskie w okresie zagrożenia koronawirusem.

Zasady wykonywania usług w okresie zagrożenia koronawirusem

1.Nie przebywamy w odległości mniejszej jak 1 metr od innych osób.
2.Tam, gdzie jest to możliwe, myjemy ręce; koniecznie po powrocie do zakładu (pierwsza czynność po powrocie).
3. Co najmniej 2 razy dziennie myjemy klamki i drzwi w okolicy klamki.
4. Nie wchodzimy do mieszkań, jeżeli nie jest to konieczne (tylko na awarię jeżeli okoliczności tego wymagają).
5. W przypadku gdy istnieje konieczność wejścia do mieszkania należy zapytać, czy żaden z mieszkańców nie ma obecnie objawów infekcji, nie przebywa w kwarantannie i czy nie wrócił z zagranicznych terenów „zagrożonych”.
6.Wykonujemy głównie prace w obiektach nieczynnych tj. szkoły, przedszkola, restauracje itp.
7.Wykonujemy czyszczenia przewodów kominowych wyłącznie z dachu budynku i drzwiczek ogólnodostępnych w piwnicach.
8. Nie pobieramy potwierdzeń od klientów za wykonane czyszczenia i inne usługi.
9. Posiadacza klucza od wejścia na strych i głównego wejścia do piwnicy ustalamy z domofonu i prosimy o pozostawienie klucza przed drzwiami do mieszkania, w taki sam sposób oddajemy klucze.
10.Obowiązkowo w razie konieczności wejścia do mieszkania i na częściach wspólnych budynku (klatki schodowe, korytarze piwniczne) używamy maseczek lub chusty przeciwpyłowej oraz rękawic ochronnych.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów pochodzących z nieznanych źródeł.
12. Jeżeli, dojdzie do kontaktu z osobą z objawami infekcji lub z kręgu zagrożonych (zarówno w trakcie pracy jak i poza nią) pracownik powinien o tym fakcie poinformować przełożonego.

Uwaga:
Należy przestrzegać aktualnych zaleceń GIS i MZ.