XXI Zjazd Delegatów Korporacji

XXI Zjazd Delegatów KKPSZ

6 września 2021 roku w Świlczy niedaleko Rzeszowa odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego. Delegaci, przybyli na Zjazd wybrali nowe władze na kadencję 2021-2025.

Delegaci Oddziałów terenowych Korporacji, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności organów statutowych, dyskutowali nad przyszłością naszego stowarzyszenia oraz nad perspektywami rozwoju rzemiosła kominiarskiego.
Punktem kulminacyjnym Zjazdu były wybory nowych władz na kolejną czteroletnią kadencję.
Skład Zarządu Głównego został ograniczony do 7 osób.

Podczas kolejnych 4 lat Zarząd będzie pracował w składzie:

Waldemar Drożdżol – Prezes
Jacek Chrzanowski – Wiceprezes
Wiesław Zabawa – Wiceprezes
Sławomir Okruch – Sekretarz
Tadeusz Kurpiel – Skarbnik
Marta Skorupińska – Członek Zarządu Głównego
Piotr Czepiel – Członek Zarządu Głównego

Nowo wybrany Zarząd Główny dziękuje wszystkim Delegatom za czynny udział w obradach XXI Zjazdu oraz za zaufanie, jakim obdarzyli nowe władze Korporacji.

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej jest następujący:

Krzysztof Bryska – Przewodniczący

Jerzy Szymczyszyn

Łukasz Wojtas

Arbitrem Głównym został wybrany Adam Barut.

Jednocześnie nowe władze Korporacji liczą na wsparcie członków naszego stowarzyszenia, bo tylko wspólny i solidarny wysiłek może przynieść oczekiwane rezultaty.