Warsztaty z pomiarów emisji

Uwaga. Szkolenie:

„Praktyczne pomiary emisji spalin z urządzeń  grzewczych na paliwo stałe”

Ustalono termin warsztatów z pomiarów emisji dla kolejnej grupy. Jest to 17 września 2019. Przypominamy, że liczba miejsc w jednej grupie jest ograniczona do 15 osób.

Zapisy przyjmowane są przez Prezesa Oddziału w Opolu Korporacji Kominiarzy Polskich  Ryszarda Uliczkę tel. 604-554-418

W związku z tym, że jest to świetna okazja do wzajemnego poznania się kominiarzy z różnych środowisk, zachęcamy do udziału w szkoleniu także osoby, które nie należą do Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Kominiarzy Polskich.
Koszt szkolenia  350,00 zł.

**Nie zapewniamy materiałów szkoleniowych.