Jakub Kembłowski

Jakub Kembłowski

ul. Spacerowa 5/16, 21-010 Łęczna
tel.: 570 159 633
e-mail : zkekom@wp.pl

Nr legitymacji: 1256