30 lat Korporacji Kominiarzy Polskich

„Trzeba mieć wielkie cele, by nie poddać się przygnębieniu z powodu małych niepowodzeń.”

                                                                                                                 Noble Charles

30 lat działalności Korporacji Kominiarzy Polskich zmieniło wizerunek kominiarza i jego pozycję na rynku usług. Współczesny kominiarz to wykształcony, kompetentny i otwarty na innowacje rzemieślnik z dumą noszący czarny mundur i cylinder na głowie.

Ciągła dbałość o zapewnienie rynku pracy dla kominiarzy oraz budowanie prestiżu zawodu kominiarza to niezaprzeczalne zasługi Korporacji Kominiarzy Polskich w 30-leciu działalności.

Niezaprzeczalną wartością Korporacji Kominiarzy Polskich jest marka.  Znaczenie marki rośnie wraz z pojawianiem się nowych, innych organizacji, skierowanych do tego samego środowiska. Marka Korporacji Kominiarzy Polskich to nazwa, która identyfikuje stowarzyszenie i pokazuje, co organizacja robi, jakie zachowania prezentuje i jakie komunikaty przekazuje wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu zewnętrznym. Bardzo często marka kojarzona jest z nazwiskiem lidera, co dodatkowo nakłada na niego dużą dbałość o formę i jakość podejmowanych działań.

Obok marki bardzo istotną rolę w postrzeganiu stowarzyszenia pełni element zwany kapitałem ludzkim czyli ludzie, a w przypadku Korporacji Kominiarzy Polskich członkowie stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia do wartości firmy wnoszą swój kapitał intelektualny, swoje kompetencje i doświadczenie.

Obecnie, wobec szybko rozwijających się firm sektora przedsiębiorstw, ale również sektora organizacji pozarządowych, coraz częściej słyszymy o innowacyjności. W przypadku stowarzyszenia, jakim jest Korporacja, innowacyjność powinna dotyczyć rozwiązań organizacyjnych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Rzemiosło kominiarskie oparte jest o wielowiekową tradycję i właśnie ta tradycja pozornie może stanowić przeszkodę we wprowadzaniu innowacji. Zadaniem Korporacji Kominiarzy Polskich jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań obok tradycji, a nie zamiast.

 Organizacja taka jak Korporacja Kominiarzy Polskich silna jest siłą i zaangażowaniem mistrzów kominiarskich, członków organizacji.

Wchodząc w kolejne dziesięciolecia Korporacja Kominiarzy Polskich będzie się kierować sentencją, która od ponad 30 lat jest myślą przewodnią dla jedności kominiarstwa, są to słowa Mistrza Kominiarskiego, założyciela Korporacji Kominiarzy Polskich i pasjonata kominiarstwa  Antoniego Heryszka:

„Kominiarstwo jest jedno. Rzemiosło kominiarskie jest niepodzielne pod względem czysto zawodowym i wykonywanych zadań.”