Spotkanie kominiarzy z zarządcami budynków

Dnia 30.01.2020 roku odbyło się spotkanie z zarządcami budynków wielorodzinnych zorganizowane przez Cech Kominiarzy Polskich oraz Korporację Kominiarzy Polskich. Inicjatywa ta dotyczyła Art. 62 Prawa Budowlanego, zostały również omówione kwestie dotyczące wykonywanych prac w odniesieniu do przeprowadzanych kontroli przewodów kominowych. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, przedstawiciele Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie opolskim, Zarządcy Budynków wielorodzinnych oraz kominiarze.