Wojciech Tomasz Moździerz

Wojciech Tomasz Moździerz

ul. Rolnicza 10/10, 33-10 Tarnów

tel. 575-334-417

e-mail: wojtek1989@onet.pl 

nr legitymacji – 0514