Elektroniczne protokoły – spotkanie 22.08.2023 rok.

W związku z otrzymaniem dostępu do e-protokołów przez niektórych członków KKP SZ zapraszamy na spotkanie
w dniu 22.08.2023 roku o godzinie 12:00 w Opolu ul. Katowicka 55.
w trakcie spotkania zostanie zaprezentowany oraz omówiony elektroniczny protokół.

Ze względu na konieczność rezerwacji sali prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa drogą mailową na
adres: zgkkp.opole@op.pl do dnia 18.08.2023 roku.