Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane

Zmiany w ustawie- prawo budowlane

Ukazał się Dziennik Ustaw z 2023 roku, w którym w pozycji 682 zamieszczone jest obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2023 roku sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane.

 Dz. U. 2023 poz. 682

Poniżej link do treści obwieszczenia:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (dziennikustaw.gov.pl)