Elektroniczne protokoły

W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie elektronicznych protokołów przeglądów kominowych informujemy o braku informacji w tej sprawie.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przekazał nam informację, że w dalszym ciągu trwają prace związane z uruchomieniem usługi.

Osoby biorące udział w pilotażu ZONE, które mają problemy z dostępem powinny poinformować o tym GUNB drogą mailową.