Nowe legitymacje

Nowe legitymacje członków Korporacji

Na lata 2021 – 2022 członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich otrzymali

nowe wzory legitymacji członkowskich.

Legitymacje wykonane są według poniższego wzoru:

 

Legitymacje zawierają zdjęcie mistrz kominiarskiego – członka Korporacji,

imię i nazwisko, numer legitymacji, Oddział, w którym zrzeszony jest dany mistrz oraz hologram z logo Korporacji.