Wojciech Borowski

ul. Staszica 25, 62-030 Luboń
nr tel.: 515-165-069
email: wojtek1917@wp.pl
Nr legitymacji: 1086