Zmiany w ustawie- prawo budowlane

Zmiany w ustawie- prawo budowlane

Ukazał się Dziennik Ustaw z 2020 roku, w którym w pozycji 471 zamieszczona jest ustawa z 13 lutego 2020 o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.             

 Dz. U. 2020 poz. 471

Poniżej link do treści ustawy:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047101.pdf