Szkolenie na uprawnienia energetyczne

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe planuje zorganizować szkolenie wraz z egzaminem na uprawnienia energetyczne z zakresu Grupy II.

Szkolenie i egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Prezesa URE, w pełni uprawniona do prowadzenia szkoleń i egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Korporacji w Opolu,

e-mail: zgkkp.opole@op.pl      tel. 77 423-13-80.