Czeladnik Mistrz

Czeladnik

 

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego planuje przeprowadzenie kursu przygotowawczego do egzaminów

czeladniczych i mistrzowskich na przełomie kwietnia i maja 2019 roku.

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego organizuje cyklicznie kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Kursy odbywają się w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu. Czas trwania kursu to 5 dni od poniedziałku do piątku.

W ramach opłaty kursanci otrzymują:

 • wiedzę, przekazywaną na wykładach,
 • materiały szkoleniowe,
 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie,
 • bezpłatny parking obok hotelu,
 • pomoc pracowników biura.

Informujemy, że aby zapisać się na kurs przygotowawczy czeladniczo-mistrzowski, należy przesłać zgłoszenie, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • staż pracy w kominiarstwie,
 • nazwisko mistrza, u którego kursant jest zatrudniony i czy jest w jakiś sposób związany z Korporacją.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:

Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

lub e-mailem: zgkkp.opole@op.pl

Gdy zbierze się odpowiednia liczba kandydatów na kurs, zostaną oni powiadomieni o terminie rozpoczęcia kursu.

Zgłoszenie na kurs WORD

Zgłoszenie na kurs – PDF

 

Seminarium międzynarodowe

Seminarium międzynarodowe!
 

Dodano 2018-01-26
O seminarium piszą:

http://www.kominki.org/strefa-dla-profesjonalistow/aktualnosci-branzowe/art,6922,seminarium-w-cechu-kominiarzy-polskich.html

https://plus.nto.pl/specjalne/smog/a/nic-po-bardziej-ekologicznym-piecu-jesli-komin-jest-zanieczyszczony,12880354

http://www.cechkominiarzy.pl/seminarium-7-7-151.html

 

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na wieczorne seminarium w dniu 11 stycznia 2018 roku, podczas którego przedstawione zostaną wyniki badań pt.:
„Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe”
„Experimental evaluation of pollution emissions due to the combustion process with the application of a flue gas evacuation system”

Badania finansowane przez:

Pipe Eksperten AS (Norwegia),
JAWAR Sp. z o. o. (Polska),
ACKERMAN S. A, Exodraft (Dania) – parstner Almeva Poland Sp. z o. o.,
Cech Kominiarzy Polskich
Badania realizowano pod patronatem Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego
Przed seminarium zaprezentowana zostanie instalacja badawcza wykorzystana podczas badań.
Planowana godzina rozpoczęcia – 18.45

 
Koszt uczestnictwa:

– Członkowie Cechu Kominiarzy Polskich – 50 zł,
– Członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich – 150 zł.
– pozostali uczestnicy – 300 zł

 

Szczegółowy program seminarium zostanie opublikowany w kolejnych komunikatach.
*sprawy organizacyjne mogą ulec zmianie,
** seminaruim będzie prowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim (podczas seminarium obecny będzie tłumacz).

 
Miejsce seminunarium:
ul. Strzelecka 55, Opole, Zajazd „U Dziadka”

 
dr inż. Krzysztof Drożdżol
kierownik badań