Czeladnik Mistrz

Czeladnik

 

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego cyklicznie prowadzi kursy, przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie się grupy chętnych do uczestnictwa w kursie.

Kursy odbywają się w siedzibie Zarządu Głównego w Opolu. Czas trwania kursu to 5 dni od poniedziałku do piątku.

W ramach opłaty kursanci otrzymują:

 • wiedzę, przekazywaną na wykładach,
 • materiały szkoleniowe,
 • zakwaterowanie,
 • całodzienne wyżywienie,
 • bezpłatny parking obok hotelu,
 • pomoc pracowników biura.

Informujemy, że aby zapisać się na kurs przygotowawczy czeladniczo-mistrzowski, należy przesłać zgłoszenie, zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • staż pracy w kominiarstwie,
 • nazwisko mistrza, u którego kursant jest zatrudniony i czy jest w jakiś sposób związany z Korporacją.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:

Korporacja Kominiarzy Polskich
Stowarzyszenie Zawodowe
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

lub e-mailem: zgkkp.opole@op.pl

Gdy zbierze się odpowiednia liczba kandydatów na kurs, zostaną oni powiadomieni o terminie rozpoczęcia kursu.

Zgłoszenie na kurs WORD

Zgłoszenie na kurs – PDF