Witaj na stronie

KORPORACJI
KOMINIARZY POLSKICH

Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 - z późniejszymi zmianami)

Partnerzy

Copyright © 2018 - korporacjakominiarzy.pl - Projekt i realizacja: INTER Kielce