Oddział w Toruniu

Oddział w Toruniu
ul. Konopackich 23
87-100 Toruń
tel. 56 622-27-49

Prezes Oddziału – Damian Ziółkowski

Członkowie Zarządu Oddziału w Toruniu:

  • Wiesław Morawski
  • Marcin Żbikowski
  • Grzegorz Zieliński
  • Adam Przybyszewski
  • Andrzej Janowski
  • Marek Kosmela

Członkowie:

1 LESZEK ADAMSKI
2 PIOTR BARANOWSKI
3 MARIAN BĘBEN
4 ANDRZEJ BIAŁUCHA
5 KRZYSZTOF BRYSKA
6 JERZY DEMBEK
7 ANDRZEJ JANOWSKI
8 RYSZARD JANOWSKI
9 PIOTR KOPCZYŃSKI
10 PIOTR KOPIWODA
11 MAREK KOSMELA
12 PRZEMYSŁAW KOŚMICKI
13 MARIUSZ LIZIK
14 WIESŁAW MORAWSKI
15 KAMIL OSSOWSKI
16 ADAM PRZYBYSZEWSKI
17 MIECZYSŁAW RÓŻYCKI
18 ADAM SKRZESZEWSKI
19 DARIUSZ SKRZESZEWSKI
20 ROMAN SKURZEWSKI
21 ZDZISŁAW SKURZEWSKI
22 JERZY STERNICKI
23 GRZEGORZ SZŁAPIŃSKI
24 RAFAŁ SZYSZKOWSKI
25 HENRYK TYKARSKI
26 GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
27 GRZEGORZ ZIELIŃSKI
28 DAMIAN ZIÓŁKOWSKI
29 DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI
30 MARCIN ŻBIKOWSKI
31 MIECZYSŁAW ŻBIKOWSKI