Oddział w Tarnobrzegu

Oddział w Tarnobrzegu

Oddział w Tarnobrzegu
ul. Rusinowskiego 1
39-400 Tarnobrzeg
tel. 602-725-634

Nr rachunku bankowego Oddziału w Tarnobrzegu:

03 1090 2138 0000 0001 1643 4466

Prezes Oddziału – Piotr Czepiel

Członkowie Zarządu Oddziału w Tarnobrzegu:

  • Stanisław Witka
  • Piotr Śledziona
  • Bogusława Leszczawska
  • Artur Piwko

Członkowie:

1 PIOTR CZEPIEL
2 JAN DĄBEK
3 MARIAN JASZ
4 BRONISŁAW KOBIAŁKA
5 KRZYSZTOF KOBIAŁKA
6 JAN KOPIEC
7 MARIUSZ KRZYWDA
8 WŁADYSŁAW KUCZYŃSKI
9 KRZYSZTOF LENART
10 BOGUSŁAWA LESZCZAWSKA
11 HENRYK LESZCZAWSKI
12 RAFAŁ MATŁOSZ
13 JAN MEDYŃSKI
14 PIOTR NOWIŃSKI
15 KRZYSZTOF OSUCHOWSKI
16 KRZYSZTOF PAWLAK
17 TADEUSZ PĘKOSZ
18 ARTUR PIWKO
19 KAZIMIERZ RAŹNIEWSKI
20 SŁAWOMIR RAŹNIEWSKI
21 WIESŁAW RAŹNIEWSKI
22 ANDRZEJ SZCZUR
23 JAN SZLACHTA
24 PIOTR ŚLEDZIONA
25 STANISŁAW WITKA