Oddział w Pile

Oddział w Pile
ul. Karpacka 1 / 2
64-920 Piła
tel. 503-165-720

Nr rachunku bankowgo Oddziału w Pile:

09 1090 2138 0000 0001 1643 4358

Prezes Oddziału – Bogdan Ciszewski

Członkowie Zarządu Oddziału w Pile:

  • Mariusz Ganske
  • Arkadiusz Siwiak
  • Jan Stuba
  • Jarosław Sprindt

Członkowie:

1 ANDRZEJ BŁACH
2 BOGDAN CISZEWSKI
3 BARTOSZ CISZEWSKI
4 MARIUSZ GANSKE
5 LESZEK JANICKI
6 KAZIMIERZ KUBICZEK
7 RENATA MACHAJSKA
8 JAN MAZUR
9 LESZEK MAZUR
10 MACIEJ PSZCZÓŁKOWSKI
11 DOMINIK ROGOSZ
12 ARKADIUSZ SIWIAK
13 SEBASTIAN SIWIAK
14 JAROSŁAW SPRINDT
15 WALDEMAR STEINKE
16 JAN STUBA
17 MARIUSZ STUBA
18 JÓZEF STUBA
19 ARTUR WITWICKI
20 STANISŁAW WITWICKI
21 TADEUSZ ZIOPAJA