Oddział w Oleśnicy

Oddział w Oleśnicy
ul. Mickiewicza 4 B
56-400 Oleśnica
tel. 601-095-453

Prezes Oddziału – Marek Filipowicz

Członkowie Zarządu Oddziału w Oleśnicy:

  • Piotr Gawlik
  • Bartłomiej Dudek
  • Marek Malinowski
  • Jan Budzynowski
  • Krzysztof Adamkiewicz
  • Mariusz Siedliski

Członkowie:

1             KRZYSZTOF  ADAMKIEWICZ

2             SEBASTIAN  AMBROŻ

3             JAN   BUDZYNOWSKI

4             BARTŁOMIEJ  DUDEK

5             MAREK FILIPOWICZ

6             PIOTR   GAWLIK

7             MIROSŁAW  GERLACH

8             MARIUSZ  JAJECZNIK

9             KRZYSZTOF  JASKUŁOWSKI

10           JANUSZ KALETA

11           ZDZISŁAW   KOMOROWSKI

12           MARCIN   KOMOROWSKI

13           MAREK MALINOWSKI

14           DARIUSZ  MIEDZIŃSKI

15           BARTŁOMIEJ  PŁUGOWSKI

16           GRZEGORZ  RĄCZKA

17           PIOTR   SIBERNY

18           JAROSŁAW  SIEDLARZ

19           MARIUSZ  SIEDLISKI

20           ANATOL   SOBIERAJSKI

21           LEOPOLD  SOWERSZENKO

22           DANIEL STRÓŻYŃSKI

23           KRZYSZTOF  SUSKI

24           PRZEMYSŁAW  SZAŁAJKO

25           ANDRZEJ   URBANOWICZ