Oddział w Łodzi

Oddział w Łodzi
ul. Górnicza 36 A
91-765 Łódź
tel. 609-554-855

Nr rachunku bankowego Oddziału w Łodzi:

94 1090 2138 0000 0001 1643 4283

Prezes Oddziału – Marta Skorupińska

Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi:

  • Dariusz Wicher
  • Paweł Golenia
  • Bogdan Okupski
  • Marek Okupski
  • Mariusz Olejnik

 

1 EDMUND BANACH
2 KRZYSZTOF BEDNARKIEWICZ
3 MARCIN BOROWSKI
4 MARIUSZ BUSIAK
5 KRZYSZTOF CICHOWICZ
6 ANDRZEJ DUTKIEWICZ
7 BRONISŁAW GILEWSKI
8 DAMIAN GOLENIA
9 PAWEŁ GOLENIA
10 MAREK JASKÓŁKA
11 ANDRZEJ KONIECZNY
12 WŁODZIMIERZ KUDAJ
13 BARTŁOMIEJ MAŁOCHA
14 RYSZARD MAŁOCHA
15 MARIUSZ MARCHEL
16 ZDZISŁAW MGŁOSIEK
17 BOGDAN OKUPSKI
18 GRZEGORZ OKUPSKI
19 MAREK OKUPSKI
20 JAKUB OLEJNIK
21 MARIUSZ OLEJNIK
22 MICHAŁ PISAREK
23 SEBASTIAN PORCZYŃSKI
24 MARIAN RACZYŃSKI
25 DARIUSZ ROBAK
26 PIOTR ROJEK
27 ZBIGNIEW RUSZKOWSKI
28 MARTA SKORUPIŃSKA
29 MARIAN WIĄZEK
30 DARIUSZ WICHER
31 ZBIGNIEW  WOŹNIAK
32 STANISŁAW ZASĘPA