Oddział w Łodzi

Oddział w Łodzi
ul. Górnicza 36 A
91-765 Łódź
tel. 609-554-855

Prezes Oddziału – Marta Skorupińska

Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi:

  • Dariusz Wicher
  • Paweł Golenia
  • Bohdan Okupski
  • Marek Okupski
  • Wojciech Kałużny
  • Mariusz Olejnik

Członkowie:

1 EDMUND BANACH
2 KRZYSZTOF BEDNARKIEWICZ
3 MARCIN BOROWSKI
4 MARIUSZ BUSIAK
5 ROBERT CHODKIEWICZ
6 KRZYSZTOF CICHOWICZ
7 ANDRZEJ DUTKIEWICZ
8 PAWEŁ GOLENIA
9 DAMIAN GOLENIA
10 MAREK JASKÓŁKA
11 WOJCIECH KAŁUŻNY
12 ANDRZEJ KONIECZNY
13 WŁODZIMIERZ KUDAJ
14 RYSZARD MAŁOCHA
15 BARTŁOMIEJ MAŁOCHA
16 MARIUSZ MARCHEL
17 ZDZISŁAW MGŁOSIEK
18 BOGDAN OKUPSKI
19 MAREK OKUPSKI
20 GRZEGORZ OKUPSKI
21 JAKUB OLEJNIK
22 MARIUSZ OLEJNIK
23 MICHAŁ PISAREK
24 SEBASTIAN PORCZYŃSKI
25 MARCIN RACZYŃSKI
26 DARIUSZ ROBAK
27 PIOTR ROJEK
28 ZBIGNIEW RUSZKOWSKI
29 MARTA SKORUPIŃSKA
30 MARIAN WIĄZEK
31 DARIUSZ WICHER
32 ZBIGNIEW WOŹNIAK
33 STANISŁAW ZASĘPA