Nowe legitymacje

Nowe legitymacje członków Korporacji

Na lata 2019 – 2020 członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich otrzymali

nowe wzory legitymacji członkowskich.

Legitymacje wykonane są według ponizższego wzoru:

Legitymacje zawierają zdjęcie mistrz kominiarskiego – członka Korporacji,

imię i nazwisko, numer legitymacji, Oddział, w którym zrzeszony jest dany mistrz

oraz hologram z logo Korporacji.