Janusz Puchowski

Janusz Puchowski
Okrężna 14, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: 77 461-28-38 od 7.00 do 8.30; 605-272-129
e-mail : 
www :
Nr legitymacji: 0658