Tomasz Pawliszyn

Tomasz Pawliszyn

Jakuba Sobieskiego 20, 49-300 Brzeg
tel.: 513-954-118
e-mail : ZKLPAWLISZYN@wp.pl
www : http://zklpawliszyn.pl/
Nr legitymacji: 0682