Jan Jakimiec

Jan Jakimiec

Leśna 5A/1, 46-250 Wołczyn
tel.: 604-268-931
e-mail : majkii007@wp.pl
www :
Nr legitymacji: 0635