Leszek Mazur

Leszek Mazur

Nowa 2/2, 78-650 Mirosławiec
tel.: 601-881-478
e-mail : mazur.leszek@op.pl
www :
Nr legitymacji: 0399