Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu
ul. Owsiana 4-6
53-513 Wrocław
tel. 605-108-336

Nr rachunku bankowego Oddziału we Wrocławiu:

04 1090 2138 0000 0001 1643 4448

Prezes Oddziału – Wojciech Zmuda

Członkowie Zarządu Oddziału we Wrocławiu

  • Krzysztof Herbiki
  • Paweł Jankowski
  • Wojciech Pawlak
  • Paweł Krzemiński

Członkowie:

1.        BORYS   HENRYK
2. CIACHOWSKI   RYSZARD
3. HERBIK   KRZYSZTOF
4. KRAWCZYK   BARBARA
5. KRAWCZYK   EDWARD
6. KRZEMIŃSKI   PAWEŁ
7. MALEC   JACEK
8. MOSZKOWICZ   DANIEL
9. PAUŚ   MAREK
10. PAWLAK   JAN
11. REMISZEWSKI   JERZY
12. ŚWIĄTNICKI   KRZYSZTOF
13. ZMUDA   WOJCIECH