Oddział w Pile

Oddział w Pile
ul. Karpacka 1 / 2
64-920 Piła
tel. 503-165-720

Nr rachunku bankowgo Oddziału w Pile:

09 1090 2138 0000 0001 1643 4358

Prezes Oddziału – Mariusz Ganske

Członkowie Zarządu Oddziału w Pile:

  • Jarosław Sprindt
  • Arkadiusz Siwiak
  • Bartosz Ciszewski

Członkowie:

1 BARTOSZ BŁACH
2 BOGDAN CISZEWSKI
3 BARTOSZ CISZEWSKI
4 MARIUSZ GANSKE
5 LESZEK JANICKI
6 KAZIMIERZ KUBICZEK
7 RENATA MACHAJSKA
8 JAN MAZUR
9 LESZEK MAZUR
10 MACIEJ PSZCZÓŁKOWSKI
11 DOMINIK ROGOSZ
12 ARKADIUSZ SIWIAK
13 SEBASTIAN SIWIAK
14 JAROSŁAW SPRINT
15 WALDEMAR STRINKE
16 JAN SZTUBA
17 MARIUSZ SZTUBA
18 JÓZEF SZTUBA
19 ARTUR WITWICKI
20 STANISŁAW WITWICKI