Oddział w Opolu

Oddział w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. 77 423-13-80

Nr rachunku bankowego Oddziału w Opolu:

96 1090 2138 0000 0001 1643 4344

Prezes Oddziału – Ryszard Uliczka

Członkowie Zarządu Oddziału w Opolu:

  • Krzysztof Drożdżol
  • Lucjan Szpicki
  • Krystian Motyka
  • Patryk Tylka
  • Grzegorz Szlachin

Członkowie:

1 STANISŁAW BRONISZEWSKI
2 ARTUR BUCHTA
3 JAKUB BUCHTA
4 ROBERT BUCHTA
5 SIMONA BUCHTA-SEGIET
6 WIESŁAW BUDNIK
7 KRZYSZTOF DROŻDŻOL
8 WALDEMAR DROŻDŻOL
9 MICHAŁ DYLEWSKI
10 TOMASZ  DYLEWSKI
11 SEBASTIAN DYLEWSKI
12 SEBASTIAN GABRYSZ
13 JERZY GAWRON
14 GRACJAN HUBRYCH
15 JAN JAKIMIEC
16 CZESŁAW KACZOROWSKI
17 IRENEUSZ KĘDRA
18 BERNARD KLIMEK
19 JAROSŁAW KŁOS
20 HENRYK KOLENDER
21 HENRYK KOSTORZ
22 WOJCIECH LICHTEROWICZ
23 JANUSZ MAJEWSKI
24 PAWEŁ MICHALEC
25 KRYSTIAN MOTYKA
26 JAROSŁAW NOWAKOWSKI
27 WILHELM OTRZONSEK
28 EMIL PAWLISZYN
29 GRZEGORZ PAWLISZYN
30 KAZIMIERZ PAWLISZYN
31 PATRYK PAWLISZYN
32 TOMASZ  PAWLISZYN
33 KRZYSZTOF PIKOS
34 KRZYSZTOF PREIS
35 RENE  PRZYBYLIŃSKI
36 JANUSZ PUCHOWSKI
37 WALDEMAR SPYRA
38 EDWARD STASZCZAK
39 KRZYSZTOF SUCHY
40 HENRYK SZĘDZIELORZ
41 GRZEGORZ SZLACHIN
42 LUCJAN SZPICKI
43 PIOTR SZUBERT
44 JERZY SZYMCZYSZYN
45 BOGDAN ŚWIERCZYŃSKI
46 JAN ŚWIERCZYŃSKI
47 ŁUKASZ TOMASZEWSKI
48 TOMASZ  TOMASZEWSKI
49 ARKADIUSZ TYLKA
50 PATRYK TYLKA
51 RYSZARD ULICZKA
52 GRZEGORZ WALCZAKOWSKI
53 DANIEL WĘGRZYN
54 LUCJAN WILK
55 KRZYSZTOF WOLLNY
56 LESZEK ŻYZNOWSKI