Krzysztof Kembłowski

Krzysztof Kembłowski

08-530 Dęblin, oś. Wiślana 9/30

tel. 608-404-473

e-mail – zkekom@wp.pl

Nr legitymacji 1148