Piotr Steinke

Piotr Steinke
Włościańska 57/10, 70-021 Szczecin
tel.: 500-675-694
e-mail : piotr.steinke@wp.pl
www :
Nr legitymacji: 0857