Jan Szlachta

Jan Szlachta
Orla 48; 39-200 Dębica
tel.: 14 677-83-92
e-mail : 
www :
Nr legitymacji: 0609