Maciej Rogala

Maciej Rogala

Nowodworska 97/9; 54-438 Wrocław

tel. 605-252-862

e-mail: maciej6619@wp.pl

www.

nr legitymacji – 0105