Jerzy Sapor

Jerzy Sapor

Młyńska 40 A; 62-070 Dopiewo

tel. 504-447-277

e-mail:

www.

nr legitymacji – 1209