Henryk Staszuk

Henryk Staszuk

Jugosłowiańska 65 D m. 2; 51-112 Wrocław

tel. 508-302-512

e-mail:

www:

nr legitymacji – 0586