Jan Pawlak

Jan Pawlak

Kiełczowska 163/3; 51-315 Wrocław

tel. 605-108-336

e-mail: kkp.oddzial.wroclaw@op.pl

www.

nr legitymacji – 0101