Marian Wiązek

Marian Wiązek

Zielona 11; 98-100 Łask

tel. 600-817-695

e-mail: florian111@wp.pl  

nr legitymacji – 0960