Andrzej Janowski

Andrzej Janowski

 

Konopnickiej 24/4; 87-410 Kowalewo Pomorskie

tel. 692-092-601

e-mail: andriujanowski1970@gmail.com  

nr legitymacji – 1143