Adam Przybyszewski

Adam Przybyszewski

 

Główna 14/5; 87-330 Jabłonowo Pomorskie

tel. 667-454-202

e-mail: przybysz1313@wp.pl

nr legitymacji – 1136