Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki

Kilińskiego 24; 59-225 Chojnów

tel. 608-395-430

e-mail:

nr legitymacji – 0119