Grzegorz Giedrojć

Grzegorz Giedrojć

Ogrodowa 4/5; 59-225 Chojnów

tel. 530-938-578

e-mail:

nr legitymacji – 0572