Zbigniew Zabagło

Zbigniew Zabagło

Kłokoczyn 199, 32-070 Czernichów
tel.: 607-305-259
e-mail : zbigniewzabaglo@wp.pl
www :
Nr legitymacji: 0523