Kazimierz Pawliszyn

Kazimierz Pawliszyn

Brzeska 11A, 49-313 Lubsza
tel.: 696-838-932
e-mail : ZKLPAWLISZYN@wp.pl
www : http://zklpawliszyn.pl/
Nr legitymacji: 0662